• کد خبر: 592

اردبیل ا برنامه تلویزیونی" یاشایش"

برنامه تلویزیونی " یاشایش" بصورت مشارکتی بهزیستی استان با صدا و سیمای مرکز اردبیل تهیه و بصورت هفتگی پخش می شود.

برنامه تلویزیونی" یاشایش"  با موضوع مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی روز پنجشنبه  30 خرداد 98 ساعت 19/35 (بعد از خبر مرکز اردبیل) از شبکه سبلان پخش خواهد شد.
این برنامه ششمین برنامه مشارکتی بهزیستی استان با صدا و سیمای مرکز اردبیل هست که بصورت هفتگی پخش می شود.