گزارش تصویری ا برپایی نمایشگاه نقاشی از آثار بیماران اعصاب و روان در خانه هنرمندان ایران

این نمایشگاه که گزیده ای از آثار توانخواهان "مرکز شبانه روزی درمانی و توانبخشی مهر" واقع در شهرستان ارومیه را به نمایش گذاشته است؛ از روز جمعه ۷ تیرماه جاری آغاز به کار کرده است و تا ۱۲ تیر ماه از ساعت ۱۴ تا ۲۲ پذیرای حضور علاقه مندان است.