با به اشتراک گذاری منابع، تجارب و امکانات؛ جهان اسلام را در برابر جریان های ضد اسلامی مقاوم کنیم

رییس سازمان بهزیستی کشور، در نشست وزرای کار و امور اجتماعی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در استانبول، گفت: جهان اسلام باید به صورت یکپارچه موانع ایجاد شده از سوی برخی از کشورهای غربی در راه توسعه و رفاه کشورهای اسلامی را برطرف کند و با به اشتراک گذاری منابع و تجارب و امکانات، آسیب پذیری جهان اسلام در برابر جریان های ضد اسلامی را در تمامی زمینه های اقتصادی، توسعه ای، فرهنگی، مقاوم کنیم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، رییس سازمان بهزیستی کشور در نشست وزرای کار و امور اجتماعی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در خصوص موضوع توسعه اجتماعی، گفت:لازم می دانم برگزاری شایسته این کنفرانس را به میزبانی کشور دوست و برادر جمهوری ترکیه تبریک عرض کنم و بر ضرورت توجه بیشتر به اهمیت موضوع تضمین تساوی اجتماعی و رفاه برای همه در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، که به عنوان محور این کنفرانس برگزیده شده است تأکید نمایم.

وی افزود: اجتماع امروز ما در یک موقعیت حساس شکل گرفته است. در موقعیتی که چالش های فراوان پیش روی کشورهای اسـلامی قـرار دارنـد. ایـن مهم، هم اندیشی ها و گفتگو بـرای یافتن راه حلی مناسب را ضـروری مـی سـازد. بنابراین، سـازمـان همکاری های اسـلامـی در ایـن مـقطع، مسئولیت سنگینی برعهده دارد کـه می بایست به خوبی آنرا ایفا نماید.

دکتر قبادی دانا درک صحیح شرایط کنونی جهان اسلام را نیازمند حرکت در مسیر تضمین حداکثر انسجام، همگرایی و همکاری جهت حل مشکلات جدی فراروی تمامی مسلمین و اتحاد در برابر دشمنان مشترک رشد و توسعه پایدار جهان اسلام دانست که به حسی مشترک میان رهبران کشورهای اسلامی مبدل شده است.

وی افزود:موضوع فلسطین به عنوان مسئله اصلی جهان اسلام که بیش از هر زمان دیگر نیاز به توجه و حمایت یکپارچه دنـیـای اسـلام و رهـبـران آن دارد و عـوامـل جلوگیری از تـوسـعه فلسطین بـه دلیل اشغالگری و سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی، باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان بهزیستی کشور، گفت: معتقدیم که مسئولیت اسلامی و اخلاقی و حتی ملی تمامی کشورهای اسلامی ایجاب می کند که در شرایط کنونی اختلافات درون خانواده اسلام را کنار بگذاریم و در صفی متحد در مقابل توطئه ها برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام ایستادگی کنیم.

دکتر قبادی دانا خطاب به حاضرین جلسه اظهار کرد:جمهوری اسلامی ایران همواره در پی تقویت مبانی وحدت جهان اسلام با هدف تقویت استقلال سیاسی و اقتصادی آن، کاهش سلطه غرب بر آن و ایستادگی و مقابله با توطئه ها علیه جهان اسلام بوده است.

وی افزود: ما عمیقاً بر این باوریم که هر حرکتی که سازمان و کشورهای اسلامی را از اهداف و آرمان اسلامی خود دور و انحراف کند باید با حساسیت با آن برخورد کرد و نباید ما را از اولویت ها و آرمان های اسلامی مان دور کند.

استفاده از ظرفیت های جهان اسلام در مسیر توسعه متوازن تمامی کشورهای  اسلامی 

رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت:ما همیشه مبتکر ایده ها و طرح هایی برای صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه و جهان اسلام بوده ایم و در زمینه مسائل مربوط به توسعه نیز بر این باوریم که ظرفیت های جهان اسلام باید در مسیر توسعه متوازن تمامی کشورهای اسلامی به کار گرفته شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: جهان اسلام باید به صورت یکپارچه موانع ایجاد شده از سوی برخی از کشورهای غربی در راه توسعه و رفاه کشورهای اسلامی را برطرف کند و با به اشتراک گذاری منابع و تجارب و امکانات آسیب پذیری جهان اسلام در برابر جریان های ضد اسلامی را در تمامی زمینه های اقتصادی، توسعه ای، فرهنگی، مقاوم کنیم.

دکتر قبادی دانا ضمن اظهار تأسف از عملکرد  آمـریـکـا و بـرخـی از کـشـورهـای غـربـی گفت:این کشورها بـه بـهـانه های مـختلف بـا اعـمـال اقـدامـات قـهـری یک جانبه(unilateral coercive measures-UCMs) علیه برخی از کشورهای اسلامی و همچنین اعمال فشار بر دیگر کشورها برای جلوگیری از مراودات و تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهایی که قربانی تحریم ها و اقدامات قهری یک جانبه هستند و در یک چشم انداز بلندمدت روند توسعه در کشورهای اسلامی را با اختلال روبرو می کنند و از اینکه ظرفیت ها و توانمندی کشورهای اسلامی در کمک به توسعه یکدیگر به کار گرفته شود، ممانعت می کنند.

رییس سازمان بهزیستی کشور، تبعیت از اینگونه اقدامات و مشروعیت بخشی به آن در بلندمدت را  به ضرر تمامی کشورهای اسلامی دانست و افزود: هیچ کس نمی تواند در آینده مصون از آثار و تبعات منفی اینگونه اقدامات قهری یک جانبه باشد و باید سازمان همکاری اسلامی در این زمینه، به عنوان موضوعی مهم، توجه جدی داشته باشد.

وی گفت: اینگونه اقدامات در بلندمدت علاوه بر خسارت ها و مشکلات بسیاری که برای زیرساخت های اقتصادی و توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی و توسعه کشورهای اسلامی ایجاد می کند، بخش های آسیب پذیرتر ایـن جـوامع مانند آیـنده نـهاد خـانواده، زنـان، کـودکان، سالمندان و افـراد دارای معلولیت را نیز بـا خطر و  آسیب پذیری جدی روبرو می کند.

رییس سازمان بهزیستی کشور، خاطر نشان کرد:نمی توان صحبت از توسعه پایدار و متوازن در جهان کرد ولی از سوی دیگر با اعمال اقدامات قهری یک جانبه و متأسفانه با همراهی و تبعیت و یا حتی سکوت در برابر اینگونه اقدامات، انتظار تحقق اهداف تعیین شده برای توسعه پـایدار در جـهان را داشـت.

وی افزود:ایـن مسئله تنها بـه یـک کشور و یـا چند کشور محدود نمی شود و باید به عنوان یک روند خطرناک در مسیر توسعه جهان به آن نگریسته شود.

تدوین سند ملی برنامه راهبردی سالمندان از سوی دولت 

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف اجتماعی، گفت:دولت ما سند ملی برنامه راهبردی سالمندان کشور را در راستای سیاستگزاری و برنامه ریزی دقیق درخصوص امور سالمندان تدوین نموده است که اهداف اصلی این سند ارتقای سطح فرهنگی جامعه درخصوص پدیده سالمندی، توانمندسازی سالمندان، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان، ارتقای سرمایه اجتماعی و حمایت های اجتماعی، توسعه زیرساخت های مورد نیاز در امور سالمندی و امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان است.

وی افزود: رویکرد اصلی در این سند تبیین انواع مدل های مراقبتی از سالمندان، اصلاح مدل های مراقبتی موجود از سالمندان، ایـجـاد و حمایت از مـدل هـای کـارآمد مراقبتی متناسب بـا نـیاز سالمندان، تـرویج و حمایت از مدل های مراقبت در منزل از سالمندان مبتنی بر خانواده و مراقبین غیر رسمی، آموزش مراقبین رسمی و غیر رسمی سالمندان و حمایت بیمه ای از انواع مدل های مراقبت سالمندان می باشد.

دکتر قبادی دانا همچنین، یکی از اقدامات ارزنده دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت غذایی نیازمندان را اجرای برنامه ارائه کمک معیشت به کودکان و مادران باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه در مناطق ناامن غذایی معرفی کرد و افزود: دولـت در کـنـار سـایـر برنامه های حمایتی از جمله سـبـد کـالا و افـزایش مستمری، برنامه کـمک معیشت (واریز کمک معیشت به حساب سرپرستان خانوار) به کودکان زیر پنج سال و مادران باردار و شیرده مبتلا به سوء تغذیه خانوارهای نیازمند را اجرا کرده است.

وی همچنین به قانون حمایت از حقوق معلولان که در اسفندماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، اشاره کرد و افزود: در این قانون نیازهای افراد دارای معلولیت(ازجمله حق معیشت، درمان، اشتغال، تحصیل، بیمه و خدمات پرستاری و مراقبتی و ...)، تقویت ضمانت اجرایی قانون و به ویژه انطباق مفاد آن با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است که حاکی از نگاه جامع جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسائل حقوق بشری است و عملیاتی شدن آن برای این گروه آسیب پذیر بسیار مهم و ضروری می باشد.

وی افزود: در این قانون سعی شده است شرایط به گونه ای برای معلولین فراهم گردد که فرصت های برابر همانند سایر افراد جامعه برای آنان ایجاد گردد.

دکتر قبادی دانا، حمایت از خانواده براساس قوانین توسعه ای کشور دولت متعهد به تدوین نظام تأمین اجتماعی را در  چندلایه شامل لایه اول: مساعدت های اجتماعی (نیازمندان و فقرا)، لایه دوم: بیمه های پایه و لایه سوم: بیمه های تکمیلی عنوان کرد و افزود: در همین راستا در لایه نخست، به دلیل متناسب نبودن مستمری ماهانه پـرداخـتی بـه نیازمندان بـا نـرخ تـورم کـشـور، دولـت مستمری خـانـوارهای مـحـروم بـر مـبنای مـتوسط  بیست درصد(۲۰%) حداقل دستمزد را افزایش داد.

وی یکی دیگر از اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف کمک به کاهش فقر آموزشی در کشور و افزایش دسترسی کـودکان محروم و دارای معلولیت بـه مدرسه را  تهیه و تحلیل داده هـای مرتبط بـا کودکان بازمانده از تحصیل در بازه سنی ۶تا ۱۱  سال و کمک به بازگشت این کودکان به مدرسه ازطریق اقدامات حمایتی و مشاوره ای عنوان کرد.

وی افزود: تجربه طرح شناسایی و حمایت اجتماعی از کودکان بازمانده از تحصیل در جمهوری اسلامی از جمله تجاربی است که فرآیند سیاستگذاری در یک مسئله اجتماعی را همزمان با الگوهای جهانی، ظرفیت های ملی، محلی و منطقه ای پیش می برد.

وی در پایان سخنانش  آمادگی دولت جمهوری اسلامی ایران  برای انتقال و تبادل تجربه با کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در رابطه با توانمندسازی و حمایت از نهاد خانواده، رفاه کودک، تندرستی و سلامت و تأمین اجتماعی سالمندان و معلولان را اعلام کرد.

کد خبر 11369

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

خدمات بهزیستی