جلسه آموزشی و بحث و تبادل نظر در موضوع آماده سازی شغلی معلولان واجد شرایط اشتغال با حضور شیخانی، معاون امور توانبخشی و دو تن از کارشناسان معاونت آموزش و پژوهش، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی با ملاحظه نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" و تکالیف اشتغال پیش روی بهزیستی استان؛ معاون امور توانبخشی، بر اهمیت اجرای با کیفیت دوره های آماده سازی شغلی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر پایداری شغلی و اشتغال به کار موفق و مطلوب توانخواهان تاکید نمود.

شیخانی ضمن اشاره به جمعیت آماری بالای افراد دارای معلولیت جویای کار؛ عنوان داشت: "علیرغم فقدان منابع اعتباری در فعالیت آماده سازی شغلی، لیکن این موضوع نافی مسئولیت حوزه ستاد و حوزه های شهرستانی در پیشبرد برنامه توانبخشی حرفه ای و اجرای موفقیت آمیز برنامه نبوده و لازم است از تمامی پتانسیل ها من جمله بهره مندی از ظرفیت انجمن خیرین کارآفرین خراسان جنوبی در این خصوص استفاده نماییم." در ادامه، خانم سرگزی، رئیس اداره آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای؛ افق های همکاری فنی و حرفه ای و بهزیستی را بسیار امیدوارکننده توصیف نمود. وی عنوان داشت: هم اینک بستر اجرای تستهای شخصیتی و مشاوره های شغلی در واحدهای شهرستانی فنی و حرفه ای فراهم بوده و متعاقب معرفی رابط یا نماینده ادارات بهزیستی شهرستانها به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای؛ مکاتبات مرتبط مبنی بر همکاری تنگاتنگ با ادارات بهزیستی، به تمامی واحدهای شهرستانی فنی و حرفه ای؛ ارسال گردیده است. نامبرده همچنین اضافه نمود در صورت اعمال گروه بندی توانخواهان و به حد نصاب ۷ تا ۱۵ نفر رسیدن توانخواهان؛ امکان برگزاری دوره های آموزشی مرتبط کسب و کار و کارآفرینی از سوی مربیان کد دار فنی و حرفه ای وجود دارد. لیکن در خصوص اجرای دوره های آموزش مهارتهای روزمره زندگی و مهارت برقراری ارتباط موثر؛ لازم است مدرسین واجد صلاحیت از سوی بهزیستی به فنی و حرفه ای معرفی شوند. نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای همچنین از راه اندازی مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در جوار واحدهای وابسته به بهزیستی خبر داد و عنوان داشت امکان پشت سرگذاردن دوره های مهارت آموزی و کارآفرینی در این مراکز جوار نیز برای جامعه هدف بهزیستی وجود دارد. دربخش دیگری از صحبتهای خود، وی به پتانسیل ۲۷۰ بنگاه اقتصادی فعال در سطح استان خراسان نیز اشاره نمود و افزود معلولان جویای کار می توانند به این بنگاهها، به منظور کسب تجربه در محیط کار واقعی و آمادگی نسبی برای ورود به عرصه اشتغال اصلی و رقابتی، نیز معرفی شوند. فرآیند آماده سازی شغلی معلولان واجد شرایط اشتغال ۱. شناسایی، تشکیل و تکمیل پرونده حرفه ای توسط مددکار اجتماعی و کارشناس مرتبط ۲. ارزیابی اولیه فرد توسط تیم ارزیابی(شامل جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و مهارتها) بر اساس چک لیست های مرتبط ۳. تدوین برنامه شغلی یا توانبخشی حرفه ای ۴. اجرای برنامه تدوین شده( ارائه آموزش ها˛ مشاوره و راهنمائی و...) ۵. ارزیابی نهایی فرد توسط تیم ارزیابی ۶. معرفی جهت اشتغال و کاریابی توسط تیم ارزیابی شهرستان ۷. نظارت و پیگیری توسط کمیته تخصصی استان/شهرستان اعضاء کمیته توانبخشی حرفه ای شهرستان: کارشناس مسئول توانبخشی حرفه ای، کارشناسان کاردرمانگر و روانشناس به عنوان ارزشیاب حرفه ای و نظارت بر روند حرفه آموزی و هدایت شغلی، مددکار شغلی، کارشناس دفتر اشتغال، نماینده تشکلهای صنفی غیردولتی معلولان. نکات مد نظر: ۱- هزینه های ایاب و ذهاب، تهیه وسایل آموزشی، اخذ جواز کسب و ... از محل اعتبارات فوق قابل پرداخت می باشد. ۲. نظارت بر مراحل انجام کار به عهده کمیته تخصصی توانبخشی حرفه ای شهرستان و معاونت امور توانبخشی و بوده و ادامه فعالیت ها جهت ایجاد شغل و سایر اقدامات مرتبط، برابر آئین نامه ها و دستورالعمل های حوزه اشتغال و کارآفرینی انجام خواهد شد. ۳. در صورت عدم همکاری افراد جامعه هدف در انجام فرآیند آماده سازی شغلی، برابر دستور العمل های جاری دفاتر تخصصی با وی برخورد گردد. ۴. در صورتی که فرد به علت شدت معلولیت؛ قادر به حضور و شرکت در برنامه های اشتغال آزاد نباشد، به یکی از کارگاههای تولیدی حمایتی معرفی می گردد. ۵. تطبیق وضعیت سلامت جسمی و روانی فرد با نوع شغل پیشنهادی، از طریق کمیته توانبخشی حرفه ای تعیین می گردد. ۶. چنانچه فرد دارای شرایط احراز شغل بود، همراه با لیستی از توانمندیها، علائق شغلی، مسائل مربوط به نیازهای ارگونومیکی و تطبیقی روانی -اجتماعی و همچنین گزینه های شغلی متناسب، به واحد اشتغال شهرستان معرفی می گردد ۷. پس از انجام ارزیابی های مورد نیاز؛ کارش ناسان ارزیاب حرفه ای، اهداف شغلی و نیازهای آموزشی فرد را بر اساس توانمندی ها، علائق و منابع موجود، با مشارکت فعالانه خود فرد تعیین میکند. ۸. در صورت نیاز به گذراندن یا تکمیل دوره های حرفه آموزی، هدایت فرد به یکی از مراکز فنی و حرفه ای، استادکاران محلی و یا مراکز آموزش توانبخشی حرفه ای با در نظر گرفتن نتیجه ارزشیابی ها. ۹. پیگیری مهارت آموزی فرد در مراکز توانبخشی حرفه ای سازمان بهزیستی و ایجاد انگیزه های کاری و مشاوره های شغلی پس از طی مراحل حرفه آموزی از وظایف ارزیاب حرفه ای می باشد. ۱۰. در صورت نیاز فرد به وسیله ی کمکی یا تطبیقی معرفی به واحد مربوطه در بهزیستی شهرستان برای رفع نیاز. ۱۱. معرفی فرد به مراکز درمانی و توانبخشی،

فیاضی

۶۴
در صورت نیاز مشکلات و موانع اجرائی موجود ۱- فقدان یا ناکافی بودن اعتبار ابلاغی در فعالیت ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای (آماده سازی شغلی معلولان) و عدم امکان تامین هزینه های مرتبط با حرفه آموزی از محل اعتبار این فعالیت. ۲- عدم ابلاغ برنامه از ابتدای سال و موکول گردیدن اجرای آن به ۶ ماهه دوم و ماههای پایانی سال ۳- تعدد وظایف و مسئولیتهای کارشناسان توانبخشی ادارات بهزیستی شهرستانها ۴- معاونت امور توانبخشی؛ اعتباری برای پرداخت کمک هزینه شرکت در کلاسهای حرفه آموزی و کسب مهارت در حرفه و شغل پیشنهادی در اختیار ندارد. ۵- بخشی از اعتبار تامین هزینه شرکت در کلاسهای حرفه آموزی به منظور کسب مهارت در حرفه و شغل پیشنهادی؛ در اختیار حوزه اشتغال بوده و لذا پیگیری به منظور پرداخت از محل مذکور، گاهی مواقع به دلیل ناکافی بودن اعتبارات، به نتیجه نمی رسد و یا منجر به طولانی شدن زمان فرآیند آماده سازی شغلی می گردد. ۶- عدم پیگیری موضوع به اندازه کافی از ستاد بهزیستی کشور ۷- واگذاری اجرای برنامه به موسسات و بخش های غیردولتی وابسته به بهزیستی در ابهام قرار دارد. ۸- آماده سازی شغلی و تحقق واقعی اشتغال؛ کم و بیش مراحلی بهم پیوسته و تفکیک ناپذیر هستند و بنظر می رسد محول نمودن امر آماده سازی شغلی به حوزه های تخصصی و ادامه فرآیند ایجاد اشتغال از سوی واحد اشتغال و کارآفرینی؛ ممکن است به کیفیت کار لطمه وارد نموده، بخشی از نتایج آماده سازی از دست برود. پیشنهادات برای بهبود فرآیند: ۱- در دسترس قراردادن اطلاعات حاصل از آماده سازی شغلی معلولان برای سازمانها، شرکتهای صنعتی، واحدهای تولیدی و خدماتی و ... به منظور استفاده از نیروی کار این افراد. ۲- پیگیری فعالیتهای رسانه ای مرتبط با اشتغال معلولان موفق جهت الگوگیری سایر معلولان و خودباوری و فرهنگ سازی عمومی. ۳- حمایتهای پلکانی تسهیلات در صورت اجرای شغل و پیشرفت کار جهت تجهیز کارگاه. ۴- اطلاع رسانی به کارفرمایان در خصوص تسهیلات قابل استفاده در صورت بکارگیری معلولان از طریق بیمه و اداره کار ۵- اجرای تستهای سنجشی استعدادیابی، رغبت سنجی شغلی و کارآفرینی، برگزاری جلسات منظم هماهنگیهای بین بخشی با نهادهای همکار. ۶- پایش منظم میزان پیشرفت کار و انجام ارزشیابی سالیانه طرح

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد