سرپرست اداره کل بهزیستی استان بهمراه تعدادی از معاونین، مدیر حراست، قائم مقام امور فرهنگی، روسای اداره های هماهنگی موسسات غیر دولتی، مشارکتهای مردمی اشتغال و مسکن ، فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، مسئول روابط عمومی و کارشناس دفتر مدیریت جهت دیدار و گفتگوهای دو جانبه با فرمانداران و ائمه ی جمعه و بازدید از موسسات و مراکز تحت نظارت در این سه شهرستان در طی دو روز به شهرستان های بشرویه، فردوس و سرایان عزیمت نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی سرپرست اداره کل بهزیستی استان بهمراه تعدادی از معاونین، مدیر حراست، قائم مقام امور فرهنگی، روسای اداره های هماهنگی موسسات غیر دولتی، مشارکتهای مردمی اشتغال و مسکن - فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، مسئول روابط عمومی و کارشناس دفتر مدیریت به شهرستان های بشرویه، فردوس و سرایان سفر کرد و در روز اول در شهرستان بشرویه و فردوس و روز دوم ادامه ی برنامه های فردوس و شهرستان سرایان به انجام برنامه هایی عزیمت سرپرست اداره کل بهزیستی استان بهمراه تعدادی از معاونین، مدیر حراست، قائم مقام امور فرهنگی، روسای اداره های هماهنگی موسسات غیر دولتی، مشارکتهای مردمی اشتغال و مسکن - فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، مسئول روابط عمومی و کارشناس دفتر مدیریت به شهرستان های بشرویه، فردوس و سرایان.
در این سفر دوروزه برنامه هایی از قبیل دیدار و گفتگو با ائمه ی جمعه و فرمانداران، بازدیداز مراکز تحت نظارت، دیدار و گفتگو با همکاران و نشست های تخصصی با مسئولان و کارشناسان دفاتر تخصصی حوزه های تخصصی پرداخته شد.
 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد