همزمان با ایام فاطمیه و دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، مدیرکل بهزیستی استان و جمعی از کارکنان در مراسم بزرگداشتی که به همین منظور تشکیل شده بود؛ شرکت کردند.

خدمات الکترونیک پرکاربرد