به مناسبت هفته دولت در مراسمی، مرکز بهبودی_اقامتی میان مدت احسان در شهرستان ورامین برای نگهداری معتادین متجاهر به افتتاح رسید.

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک