آذربایجان شرقی | آغاز همکاری آموزشی موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)با کانون ناشنوایان استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی ،طی مراسمی با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان دانشگاه نبی اکرم (ص) به عنوان اولین موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی همکاری خویش را با کانون ناشنوایان بهزیستی آذربایجان شرقی با امضای تفاهم نامه همکاری آغاز نمود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی ،طی مراسمی با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان دانشگاه نبی اکرم (ص) به عنوان اولین موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی همکاری خویش را با کانون ناشنوایان بهزیستی آذربایجان شرقی با امضای تفاهم نامه همکاری آغاز نمود.پذیرش دانشجویان ناشنوا و استفاده از رابط ناشنوایان جهت آموزش از تعهدات موسسه آموزش عالی مذکور در تفاهم نامه می باشد.

کد خبر 828

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک