آذربایجان شرقی| دسترسی آسان و رعایت عدالت با مناسب سازی

مدیر کل بهزیستی استان در اولین جلسه شورای عالی ستاد مناسب سازی استان در سال جاری،مناسب سازی را عامل دسترسی آسان همه اقشار جامعه به ادارات اماکن عمومی و فضا های درمانی و....دانست.

مدیر کل بهزیستی استان در اولین جلسه شورای عالی ستاد مناسب سازی استان در سال جاری،مناسب سازی را عامل دسترسی آسان همه اقشار جامعه به ادارات اماکن عمومی و فضا های درمانی و....دانست.

محسن ارشد زاده در این جلسه که با حضور نمایندگان استانداری و ارگانهای استان در استانداری برگزار شد؛ گفت:دسترسی آسان به تمامی اماکن، حق تمامی افراد جامعه می باشد و مناسب سازی علاوه بر وظیفه قانونی ،وظیفه ای انسانی است و در راستای تحقق این امر 30 امتیاز از امتیازات جشنواره ی شهید رجایی به این امر مهم تخصیص یافته است.

وی با اشاره به شیوه های متنوع مناسب سازی برای اقشار مختلف معلولین افزود:زمانی که صحبت از مناسب سازی به میان می آید به صورت ناخودآگاه ،مناسب سازی فیزیکی به ذهن متبادر می شود ؛ لکن مناسب سازی برای طیف های مختلف متفاوت می باشد و این امر در معلولیت های شنوایی نمود بیشتری پیدا می کند ؛ به گونه ای که مشکل ناشنوایان در مناسب سازی در حوزه ارتباط می باشد و بری این قشر مناسب سازی ارتباطی مورد نیاز می باشد به این صورت که معلولین دارای مشکل شنوایی باید بتوانند در کلیه اماکن به ویژه دادگاه ها ،شهرداریها ،بیمارستانها و سایر ادارات از طریق مناسب سازی بتوانند ارتباط برقرار کرده مشکلات خویش را بازگو نمایند و بتوان از این طریق مانع تضییع حق این قشر گردید.

ارشد زاده در ادامه جلسه با اشاره به توانمندیهای ناشنوایان و قابلیت اشتغال آنان د ر محیطهای دارای آلودگی صوتی ،دو طرح در جهت مناسب سازی ادارات برای ناشنوایان را نیز در این جلسه بیان و تشریح نمود.

کد خبر 732

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک