سازمانها و نهادها باید برای مناسب سازی بودجه  خاص در نظر بگیرند

اداره کل بهزیستی استان کرمان میزبا ن شهرداران مناطق ، نماینده شورای شهر ، جمعی از مسئولین مراکز وخیریه های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت ، رییس سازمان نظام پزشکی و رییس سازمان نظام مهندسی شهر کرمان به منظور هم اندیشی به منظور تسریع در پیشبرد مبحث مناسب سازی معابر واماکن عمومی شهری بود

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا وحیدزاده مدیرکل واحمد شفیعی معاون امور توانبخشی  بهزیستی استان به همراه جمعی از مسئولین از جمله شهرداران مناطق ، نماینده شورای شهر جمعی از مسئولین مراکز وخیریه های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت ،  رییس نظام پزشکی و رییس نظام مهندسی شهر کرمان با حضور در نشستی تخصصی مسائل وموانع وهمچنین اقدامات انجام شده در این حوزه را مورد نقد وبررسی قرار دادند

علیرضا وحید زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در این نشست تخصصی با اشاره به اهمیت استفاده جامعه از توان گروههای اجتماعی عنوان داشت :  ایجاد بستر مناسب ورود فعال وموثر افراد دارای معلولیت ومحدودیت در سطح جامعه بسیار حیاتی ومهم است چرا که  از یکسو استفاده از همه امکانات موجود در سطح جامعه از حقوق ابتدایی تک تک افراد جامعه است واز سوی دیگر استعداد وتوان با القوه افراد دارای معلولیت در سالهای اخیر مبین این واقعیت است که به میدان آمدن آنان در اکثر حوزه های علمی ، هنری،  اجتماعی و ورزشی منجر به کسب نتایج درخشان وایجاد شور وانگیزه در بین همه اقشارجامعه خواهد بود

 وی در ادامه سخنان خود با اشاره به گستردگی وبعضا پیچیدگی امر مناسب سازی اماکن عمومی ومعابر به لحاظ عقب ماندگی تاریخی در این حوزه افزود : واضح است که یک دستگاه اجرایی به عنوان متولی این امر قادر به ساماندهی این مهم نخواهد بود واز آنجا که کمیته مناسب سازی استان که برنامه ریز و متولی اصلی وقانونی این مهم در استانهاست با ریاست شخص استاندار مدیریت میشود، حضور وهمراهی مسئولانه همه متولیان امر ودستگاههای اجرایی وهمچنین تشکلهای مردم نهاد فعال در حوزه افراد دارای معلولیت وبه ویژه جامعه فعال وپر تلاش افراد دارای معلولیت که متولی امور اینچنینی هستند نقش اساسی وتاثیر گذاری در این حوزه دارد

وحیدزاده اذعان داشت :  مجموعه بهزیستی به لحاظ وظیفه قانونی وساختار ماموریتهای خود مسئول پی گیری وهدایت فعالیتهای امر مناسب سازی است وهرگونه کار اجرایی وپیگیری تخلفات از این موضوع به عهده سایر دستگاههای اجرایی ونظارتی است

 مدیر کل بهزیستی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به توان اجرایی بالای تشکلهای مردم نهاد در حوزه فعالیتها ومطالبات اجتماعی وصنفی حضور پر رنگ وفعال تشکلهای  صنفی افراد دارای معلولیت را در امر پیگیری ومطالبه گری مناسب سازی و وارد کردن همه اهرمهای اجرایی وقانونی به مقوله مناسب سازی  منجمله حضور فعال مشاورین مطلع وپیگیر در حوزه افراد دارای معلولیت در کنار شهرداران ، مجموعه مدیریتی  نظام مهندسی وسایر دستگاههای تاثیر گذار پر اهمیت دانست و گفت : سازمانها و نهادها باید برای مناسب سازی بودجه  خاص در نظر بگیرند و توجه ویژه به مناسب سازی در بحث بودجه شهری و بودجه دستگاههای اجرایی به همراه نظارت دقیق وموثر  به منظور فعال نمودن دستگاههای اجرایی منفعل در این حوزه ،  برای رسیدن به نتیجه مطلوب بسیار موثر می باشد  و امیدوارم با ورود مسئولانه همه مجموعه های دولتی وخصوصی به این حوزه مهم وبا اهمیت شاهد پیشرفت بیشتر ومحسوستر اقدامات در این خصوص باشیم .

 در ادامه این نشست تخصصی هریک از حضار با اعلام نظرات خود بر اهمیت توجه به مقوله مناسب سازی تاکید مجدد نموده  ودر حوزه مسئولیتها وماموریتهای سازمانی مجموعه خود به ایراد نقطه نظرات وطرح پیشنهادات پرداختند که در نهایت با اجماع نظرات مقرر گردید در بحث بودجه پیگیریهای لازم انجام گردیده  وبا ارزیابی دقیق تر ، محلات ومکانهای پر رفت وآمد کمتر مناسب سازی شده  در الویت انجام مناسب سازی قرار گیرد

شایان ذکر است همچنین مقرر گردید مناسب سازی خیابان جهاد در شهر کرمان بطور جدی پیگیری شده و  چند دستگاه ون مناسب سازی شده نیز به صورت تاکسی اینترنتی برای استفاده افراد دارای معلولیت راه اندازی وفعال شود.

سازمانها و نهادها باید برای مناسب سازی بودجه  خاص در نظر بگیرند

سازمانها و نهادها باید برای مناسب سازی بودجه  خاص در نظر بگیرند

سازمانها و نهادها باید برای مناسب سازی بودجه  خاص در نظر بگیرند

سازمانها و نهادها باید برای مناسب سازی بودجه  خاص در نظر بگیرند

کد خبر 72253

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد