انتصاب سرپرست جدید  بهزیستی شهرستان تویسرکان

محمد مهدی شاهقدمی مدیر کل بهزیستی استان طی ابلاغی شهرام کلوندی را به عنوان سرپرست جدید شهرستان تویسرکان منصوب و از زحمات محمد موسیوند به عنوان رئیس اسبق شهرستان تقدیر و تشکر کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان همدان  متن ابلاغ به شرح ذیل می باشد

برادر گرامی جناب آقای شهرام کلوندی

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهـد تجـارب وتوانمنـدی های جنابعالی ؛ به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان

تویسرکان منصوب می گردیـدتا زیر نظر اینجانب ودر تعامل مناسب با معاونین مربوطه انجام وظیفه نمائید .

با توجه بهسیاسـت های دولت محترم خدمتگذار مبنی بر توسعه وگسترش برنامه های رفاه اجتماعی وعمق بخشی واثر بخشیدنخدمات پایدار وعزت مدار به افرادجامعه به ویژه گروه های تحت پوشـش خانواده بزرگ بهزیستی ، انتظار دارمضمن بهره مندی از نظرات ودیدگاه های همکاران ارجمنـد وکارکنان شـریف آن مجموعه واندیشه های صاحبنظران ومتخصصـین در راسـتای تحقق اهداف عالیه سازمان با اولویت موارد ذیل اهتمام ویژه نمائید:

1- مدیریت هدفمند وبهینه سـرمایه های انسانی واسـتفاده از نظرات ودیدگاه های کارشـناسان وکارکنان خدوم وشریف در راستای اهداف سازمانی وتصمیم گیری در فرآیند برنامه های تیمی ومشارکتی.

2- تلاش در راستای توسعه وترویج رویکرد ورفتارسازمانی وتخصصی با تأکید بر رعایت ضوابط ومقررات واعتدال در امور

3-اطلاع رسـانی وآگاهسازی نسـبت به فعالیت های سازمانوجلب مشارکت های اجتماعی ، مردمی وتخصصـی واحیاء مسـئولیت های اجتماعی سایر نهادها در ارتقاء کیفیت خدمات سازمان.

4- ارتقـاء بهره وری واثربخشـی برنـامه هـای سازمـاندرحوزه هـای اجتماعی ، توانبخشـی ، پیشـگیری ومشارکت های مردمی وتوانمندسازی

5- تحلیل وضـعیت اجتماعی شهرستان تویسرکانبـا تأکیـد بر اصولوارزش های منطقه ای وتـدوین راه کارهای حل مسـئله ومشکلات اجتماعی

6- برنامه ریزی منطقه ای درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی وبسترسازی در راستای ایجاد امنیت وسلامت جامعه.

توسعه وتقویت گسترش برنامه های پیشگیرانه با اولویت جامعه هدف سازمانی 7-

8-همکاری وتعامل مناسب باسـمن ها وبخشهای غیردولتی متخصـص وکارآمد وتوسـعه وتقویت آنها در راسـتای سـیاست های دولت وسازمان.

9-توجه ویژه به سلامت اداری وبرخورد قاطعومناسب با مفاسـداحتمالی ، اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و... پاسداری ازحقوق ارباب رجوع ومشتریان اجتماعی.

10- توجه وتأکیدبرسلامت اخلاقی ورفتاری درحوزه اداری ومقابله با هر نوع تخلف در این زمینه 

11- تلاش در راستای اجرای سیاست ها ، برنامه ها واقدامات سازمان با تاکید بر نظام مدیریت عملکرد وفق مأموریت های محوله.

12-ارتباط مستمر ومنظموهدفمند با واحدهای ستادی 

13- اهتمام ویژه به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در کلیه برنامه های تخصصی وپشتیبانی در جهت ارتقاء بهره وری خدمات وکاهش هزینه های جاری.

14-توجه وتأکید بر وضعیت رفاهی ومعیشتی کارکنان با رعایت اصول عدالت توزیعی .

امیـداست با اتکال بر ایزد منانودرسایه عنایات حضـرت ولی عصـر (عج) ورهبری مدبرانه وعالمانه مقام معظم رهبری وپیروی از سیاست ها وتدابیر دولت خدمتگذار ، توفیق روزافزون خدمت صادقانه به مردم گرانقدرشهرستان وگروه های هدف را داشته باشید .

 محمد مهدی شاهقدمی

مدیر کل  

لازم به ذکر است  مراسم تودیع و معارفه سرپرست  بهزیستی شهرستان تویسرکان با حضور دکتر یاسر عزیزی سعید؛ معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی استان همدان در سالن جلسات این اداره برگزار شد.

 انتصاب سرپرست جدید  بهزیستی شهرستان تویسرکان

 انتصاب سرپرست جدید  بهزیستی شهرستان تویسرکان

 انتصاب سرپرست جدید  بهزیستی شهرستان تویسرکان

 انتصاب سرپرست جدید  بهزیستی شهرستان تویسرکان

کد خبر 67949

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد