فراخوان خرید خدمات مرکز گذری/سرپناه شبانه

سازمان بهزیستی خراسان شمالی در نظر دارد خدمات مرکز گذری/سرپناه شبانه ( با یک تیم سیار و درمان نگهدارنده متادون) کاهش آسیب معتادان در بجنورد (تیپ 2 ) را از طریق فراخوان به مزایده واگذار نماید .

فراخوان خرید خدمات مرکز گذری/سرپناه شبانه ( با یک تیم سیار و درمان نگهدارنده متادون) کاهش آسیب معتادان در بجنورد (تیپ 2 )

1- مدت زمان انعقاد قرارداد/ تفاهم نامه با مجری از تاریخ 01/09/1401 الی 01/09/1402 می­باشد.

2- کلیه اشخاص حقیقی و مؤسسات حقوقی که در اساسنامه آنها به اهداف درمان و کاهش آسیب اعتیاد اشاره شده است، می­توانند در فراخون شرکت نمایند (اشخاص حقیقی و حقوقی که از محل کمیسیون ماده 26 بهزیستی استان مجوز فعالیت در زمینه فوق را دارا باشند، در اولویت انتخاب قرار دارند).

3- پیمانکار ملزم به رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال 1337 و بخشنامه تعارض منافع می­باشد. ضمناً در هر مرحله، خلاف این موضوع اثبات گردد، علاوه بر ضبط تضامین و وثائق، پیمانکار موظف به جبران خسارات وارده به تشخیص ناظر حسن اجرای قرارداد/ تفاهم نامه، خواهد بود.

4- اولویت در انتخاب مؤسسه برنده در مرحله اول داشتن صلاحیت علمی و عملی برای مدیریت مرکز، حسن شهرت و حسن سابقه می­باشد. برنده بایستی توان مالی پرداخت 6 ماه حقوق نیروهای بکارگیری شده، 6 ماه بیمه و هزینه­های جاری مرکز سرپناه شبانه شلتر را داشته باشد (با عنایت به اینکه ممکن است اعتبارات با تأخیر ابلاغ گردد).ضمنا موسساتی که در پرونده نظارتی آنها تذکر و اخطار وجود ندارد ،در اولویت انتخاب می باشند.

5- توان ارائه مدارک و شواهد متقاعد کننده دال بر برخورداری از تجربه علمی و اجرایی در زمینه هدف.

6- در اختیار داشتن تیم اجرایی با تجربه در زمینه موضوع برنامه.

7- داشتن کد اقتصادی، شناسه ملی، سابقه مالیات و سابقه تأمین اجتماعی.

8- مراکز گذری/سرپناه شبانه (با یک تیم سیار) نفر/روز/ شب:

هر نفر/روز/شب، بسته ی خدماتی کاهش آسیب و پیشگیری از ایدز و خدمات حمایتی مانند اغذیه، استحمام، اقلام بهداشتی، انجام تست سریع اچ آی وی، ارجاع و...  را دریافت می کنند. درصورتی که مراجعی فقط از خدمات مرکز گذری یا سرپناه شبانه استفاده کرده باشد برای نفر/روز یا نفر/شب حداکثر تا سقف 20هزار تومان محاسبه خواهد شد.

 در قبال ارائه خدمات کاهش آسیب به ازای هر نفر روز/ شب ، مطابق آخرین تعرفه ابلاغی سازمان بهزیستی کشور تا سقف 000/400 ریال (معادل چهل هزار تومان) اعتبار به صورت مرحله­ای و پس از تأیید حسن انجام کار توسط کارشناسان ناظر طرح و معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی پرداخت می­گردد.

سقف های پرداختی براساس کیفیت و وضعیت مطلوب خدمات می باشد و در صورتی که خدمات، ناقص و یا با کیفیت پایین ارائه شود و نظارت های ناظرین شهرستان و استان گزارش مراکز را تأئید نکند، ضمن تذکر و اخطار کتبی به مرکز، کاهش  اعتبارات تخصیصی به مرکز تا سقف 30% کمتر از مبالغ اعلام شده محاسبه شود. از جمله مواردی که در بازدیدها و عملکرد مثبت مراکز حائز اهمیت است شامل: توزیع درست اقلام، آموزش، انجام تست اچ آی وی، نحوه برخورد صحیح و تکریم مراجعان و ...                                                                                                  

نکته: این خدمات شامل برنامه ی درمان نگه دارنده با متادون(MMT)  هم می شود. مراجعه بیماران درمان نگه دارنده با متادون درصورتی در نفر/روز یا نفر/روز/شب محاسبه خواهد شد که علاوه بر دریافت متادون از خدمات دیگر مرکزگذری (تغذیه، استحمام، اقلام بهداشتی، انجام تست سریع اچ آی وی، ارجاع و ... ) نیز استفاده کرده باشند. مرکز می تواند از بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون که خدمات دیگر را دریافت نمی کنند و در نفر/روز یا نفر/روز/شب مرکز محاسبه نمی شوند درصورت توانائی پرداخت آنها، از بیست تا پنجاه هزار تومان ماهیانه دریافت کند. درصورت عدم توانائی پرداخت از سوی این قبیل مراجعان، آنان به صورت رایگان و یا با پرداخت

حداکثر 50% مبالغ فوق، متادون دریافت نمایند.

در مراکز زنان که داروی متادون ارائه می شود ، هزینه دارو برای دریافت کنندگان زن رایگان می باشد.                         

9- پرداخت بیمه، مالیات و تمامی کسورات قانونی مربوط به قرارداد یا تفاهم نامه بر عهده صاحب امتیاز مرکز می­باشد.(در صورت شمول)          

10– کلیه مطالبات نیروی انسانی مرکز با صاحب امتیاز مرکز بوده و بهزیستی هیچ گونه مسئولیتی در اینخصوص نخواهد داشت.

11- برنده موظف است حداکثر تا  24 ساعت پس از ابلاغ بهزیستی به وی، با سپردن تضمین اجرای تعهدات ، به انعقاد قرارداد/ تفاهم نامه مبادرت نماید، در غیر این صورت تضمین شرکت او در فراخوان بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع اداره کل بهزیستی ضبط می­شود.

برنده در این خصوص حق هیچ­گونه اعتراضی ندارد و پیشنهاد دهنده دوم به عنوان برنده اعلام خواهد شد. 

تبصره :

-مرکز دارای یک سالن ، دو اتاق ، یک سرویس بهداشتی  ، آبدارخانه برای تهیه چایی و غذای گرم یا گرم کردن غذا و یک دوش حمام باشد .

-وجود فضایی مناسب بعنوان انبار جهت نگهداری کاندوم ،سوزن ، سرنگ و سایر مواد مصرفی با حداقل 7 متر مربع

- مدیر مرکز لازم است پزشک یا پیراپزشک ( مانند کاردان یا کارشناس رشته های پرستاری ، مامایی ، علوم آزمایشگاهی و... روانشناسی یا کارشناس مشاوره یا مددکاری اجتماعی) باشد .

- ثبت روزانه کلیه اطلاعات شناسایی پاتوق ها ی جدید ، گسترش انواع مواد جدید یا روش های خاصی از مصرف مواد -مشاهد موارد مرگ و میر ، مشاجرات و تهدید ها علیه کارکنان ، وقوع تماس با نوک سوزن ، صدمه ای از وضعیت بیماران بدحال و ارجاع داده شده با سایر وقایع اتفاق افتاده

-اجرا و رعایت سایر موارد مطابق دستورالعمل پیوست می باشد .

وظایف مؤسس به شرح ذیل می باشد :

1-ارائه گزارش فعالیتهای مرکز به بهزیستی شهرستان به طور مداوم

2-ارجاع و کمک به فراهم شدن زمینه بازگشت مصرف کنندگان مواد بی خانمان به خانواده و جامعه

3-پذیرش افراد مراجعه کننده به مرکز ( طبق فرم مخصوص پذیرش ، فرم شماره 3)

4-ارائه سوزن و سرنگ ، کاندوم و سایر اقلام بهداشتی

5-اجرای کلاسهای آموزشی در زمینه کاهش آسیب

6-ارجاع به مراکز بهداشتی ( طبق فرم مخصوص ارجاع ، فرم شماره 5 )

7-ارجاع به مراکز اورژانس ( طبق فرم مخصوص ارجاع ، فرم شماره 5 )

8-ثبت اطلاعات آمار مرکز

9-اجرای کلاسهای آموزشی ( پیشگیری از ایدز و هپاتیت )

10-ارجاع مراجعین به مراکز درمانی و حمایتی در صورت لزوم

11-توزیع یک وعده شام و صبحانه ساده    

12-تامین محل خواب ( هر اطاق 12 متری حداکثر 4 تخت داشته باشد ، حتما تختها یک طبقه و بین آنها فاصله باشد . )

13-تامین امکانات برای استحمام

14-تامین پوشاک ( 2 دست در سال ، زمستانی و تابستانی )

15-تامین ملحفه ( به ازای هر نفر جدید باید تعویض گردد . )

16-ارجاع به مراکز اورژانس در صورت لزوم

17-انجام فعالیتهایی جهت ارتباط با مراکز گذری و تیم های سیار و ارجاع به سیستم های درمانی و حمایتی و در صورت امکان مذاکره با خانواده و سایر افراد مهم جهت بازگشت فرد به شرایط بهتر .

18-موسس سریعا (ظرف یکماه ) بایستی نسبت به دریافت مجوزهای مربوط به کمیسیون ماده 26 استانی اقدام نموده و نسبت به دریافت موافقت اصولی ،پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی(پزشک) از کمیسیون مربوطه اقدام نماید.

- هدف مورد انتظار:

مورد انتظار پوشش حداقل 30 نفر روز/ شب  ارائه خدمات  مطابق دستورالعمل مرکز انجام پذیرد

متقاضیان ظرف مهلت یک هفته از تاریخ درج اولین فراخوان در سایت سازمان ، می توانند درخواست خود را به دفتر اعتیاد حوزه معاونت پیشگیری (آقای غفاری) ارائه نمایند.

کد خبر 67572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد