شهرری| اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان

طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان (مانا) در بهزیستی شهرستان ری اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، معاون پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی شهرستان از گسترش اجرای طرح مشارکت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: بعد از اجرای چند ساله طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان در سطح محلات، امسال این طرح به بخشها و روستاهای شهرستان هم گسترش پیدا کرد.

علیرضا موحد شریعت پناه در اجرای این طرح مباحث مشارکت های اجتماعی ازجمله: معارفه و مشارکت، اصول و شرایط کار گروهی، شناسایی مشکلات و طبقه بندی مسائل نوجوانان و ...مطرح کرد.

شهرری| اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان

وی افزود: ارتقای توانمندی های نوجوانان و افزایش مهارت های کارگروهی و مشارکتی ، افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعی نوجوانان و ایجاد ساز و کار تشویقی و توسعه شبکه روابط مشارکتی نوجوانان در محلات برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی از اهداف اصلی این طرح است.

شریعت پناهی همچنین خاطرنشان کرد: در طرح «مانا» شاهد آموزش نوجوانان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و آموزش شیوه تبدیل تهدیدات به فرصت، حساس‌سازی خانواده‌ها با استفاده از توانایی‌های نوجوانان، مسئولیت پذیری در جامعه، ارتقای شخصیت و استعدادها و یادگیری ارتباط موثر بوده ایم.

کد خبر 66357

خدمات الکترونیک پرکاربرد