تمهیدات بهزیستی برای رفع مشکل ضمانت مددجویان/ چه مواقعی مستمری مددجو قطع می‌شود؟

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تمهیدات سازمان بهزیستی برای رفع مشکل ضمانت مددجویان برای دریافت وام توضیحاتی درباره صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل به نقل از ایلنا، «سید محمدحسن صافی» سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اشتغال در سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ گفت: در برنامه ششم توسعه مشخص شده بود که ۶۰ هزار و ۱۱۹ نفر اشتغال ایجاد کنیم در سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه تعداد افرادی که برای آن‌ها اشتغال ایجاد شده بود، ده هزار و ۵۰۰ نفر بود یعنی ۱۸ درصد تسهیلگری اشتغال شده بود، درحالی که از مهرماه تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ این عدد به ۶۱ هزار و ۲۴۴ نفر رسید یعنی ۱۰۲ درصد تسهیلگری اشتغال صورت گرفت.

وی ادامه داد: در خصوص بند ب تبصره ۱۶ ما سه هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم که تا پایان شهریورماه دو درصد جذب شده بودند یعنی ۶۰ میلیارد تومان تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱ این میزان به ۶۷ درصد یعنی دو هزار میلیارد تومان رسید البته بانک‌ها از سه هزار میلیارد تومان اعتبار فقط ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ما اعتبار دادند. از این دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۸۰ درصد جذب داشتیم.

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پرداخت کمک هزینه سهم بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی گفت: در سال گذشته کمک هزینه سهم بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی معلولان که براساس ماده ۱۳ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت پرداخت می‌شود به طور کامل برای اولین بار صددرصد نیاز را تامین کردیم یعنی ۲۴هزار و ۸۵۱ نفر افراد دارای معلولیت سهم بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی خود را دریافت کرده و مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان از منابع داخلی سازمان پرداخت شد.

صافی تصریح کرد: در خصوص ماده ۱۲ که شامل کمک هزینه ارتقای کارآیی معلولان سه هزار و ۵۱۵ نفر معادل ۲۵ میلیارد تومان هزینه پرداخت شد. همچنین کمک هزینه سهم خویش فرمایی و کارفرمایی نیازمندان بغیر از افراد دارای معلولیت نیز ۴۰ میلیارد تومان برای هشت هزار و ۱۸۹ نفر پرداخت شده است.

وی همچنین درخصوص رفع مشکل ضمانت برای مددجویان برای دریافت وام گفت: بخشی از این مشکل قرار بود از طریق صندوق فرصت‌های شغلی رفع شود اما به دلیل اینکه این صندوق جامعیت کامل برای همه جامعه هدف سازمان بهزیستی را ندارد ما با مشکل مواجه شدیم از همین رو با کمیته امداد امام خمینی یک سری رایزنی‌هایی را انجام داده‌ایم صندوق ضمانتی دارند که قرار است سازمان بهزیستی یا در این صندوق سرمایه‌گذاری کند و کار به صورت مشترک بین سازمان بهزیستی و کمیته امداد پیش برود یا مبلغی را در این صندوق سپرده‌گذاری کنیم و از این مبلغ برای مددجویان سازمان استفاده شود.

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: بازپرداخت اقساط مددجویان سازمان بهزیستی به بانک‌ها بیش از ۹۰ درصد است و مددجویان بهزیستی از خوش حساب‌ترین مشتریان بانک‌ها هستند. امسال نیز ضمانت‌ها برای پرداخت وام صد میلیونی سبک‌تر شده است و حتی المقدور با یک ضامن یا یک ضامن و سفته می‌توانند وام را دریافت کنند.

صافی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره قطع مستمری مددجویان در صورت اشتغال گفت: در بحث توانمندسازی و اشتغال ادبیاتی در برنامه پنجم توسعه بود که براساس آن هرکسی توانست اشتغال ایجاد کند و یا دارای اشتغال شد باید از چرخه دریافت بخشی از خدمات خارج شود. این ادبیات در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی و فرهنگی و تغییر رویکردها در بحث اشتغال و کارآفرینی ادبیات مناسبی نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم کسی که وام اشتغال دریافت کرد مستمری‌اش قطع شده و از چرخه دریافت خدمات خارج شود.

وی ادامه داد: فرد بسته خدماتی دریافت می‌کند و در خروج از چرخه خدمات باید مشخص شود از دریافت چه خدماتی معاف شود و اگر خارج شود چه تضمینی وجود دارد که این فرد دوباره به چرخه وارد نشود. ما نگاهمان باید حمایتی باشد و تا جایی که امکان دارد از مددجو حمایت‌های لازم را انجام دهیم، یعنی علیرغم اینکه برای فرد یک بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی ایجاد شده است اما باید یک سری خدمات را دریافت کند تا این شرایط به حالت پایدار برسد.

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که باعث شده جامعه هدف به سمت اشتغال نروند بحث قطع مستمری است، تصریح کرد: یعنی قطع مستمری در صورت دریافت تسهیلات اشتغال و ایجاد اشتغال موضوعی بوده است که در برنامه پنجم توسعه مطرح شده بود اما در حال حاضر این موضوع باعث شده است که افراد به سمت اشتغال و کارآفرینی و تولید نروند و در واقع معکوس عمل می‌کرد. چسبندگی افراد به مستمری باعث شده است که به حداقل‌ها قناعت کرده و به سمت اشتغال نروند.

صافی تاکید کرد: ما این موضوع را به شدت پیگیری کردیم تا این مبحث در دستورالعمل‌ها نیز اصلاح شود هرچند معتقدیم که اگر این موضوع در برنامه پنجم توسعه بوده است در حال حاضر مبنای قانونی ندارد چراکه در حال حاضر برنامه ششم توسعه هم در حال پایان است و در آستانه برنامه هفتم هستیم. لذا ما هیچ گونه قطع مستمری نباید در خصوص اشتغال افراد را شاهد باشیم. در حال حاضر بحث قطع مستمری معلق شده است و این موضوع نیز در قالب مصوبه ابلاغ خواهد شد.

وی درباره قطع مستمری مددجویان گفت: در صورتی مستمری افراد قطع خواهد شد که اولا اشتغال آن‌ها به سمت پایداری رفته باشد مستمری باید به عنوان یک اهرم فشار برای سوق دادن افراد به سمت اشتغال باشد یعنی نه تنها مانع نباشد بلکه فردی که آماده‌سازی شغلی شده و سرمایه‌گذاری اشتغال برای او انجام شده است وقتی به سرکار رفت نباید بدون دلیل مشخصی شغل خود را ترک کند و اگر شغل خود را بدون دلیل ترک کند این می‌تواند باعث قطع مستمری فرد باشد. از آن طرف هم افرادی که آماده‌سازی شغلی شده‌اند و می‌توانند کار کنند باید مستمری عامل تقویت اشتغال آن‌ها باشد. این موضوع باعث می‌شود که افراد به سمت اشتغال نیز بروند.

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت گفت: در دولت قبل این صندوق به شکلی راه اندازی شد اما مبانی کار صندوق مقداری با چالش همراه بود یعنی اگر این مبانی حل نشود علیرغم راه اندازی که اتفاق افتاده است ما شاهد کارکرد مثبت برای صندوق نخواهیم بود.

صافی با اشاره به اساسنامه صندوق، گفت: یکی از بحث‌های اصلی درباره صندوق موضوع اساسنامه صندوق بود که در این خصوص تعجیلی صورت گرفته بود که در نهایت اصلاحاتی در چند نوبت در اساسنامه ایجاد شد یکی دیگر از موضوعات این بود که غیر از موضوع وام و پرداخت تسهیلات صندوق قابلیت‌های دیگری هم داشته باشد مانند توانایی سرمایه‌گذاری در استارت آپ‌ها و شتابدهنده‌ها تا بتواند تامین درآمد برای صندوق داشته باشد.

وی با بیان اینکه در اواخر سال گذشته اصلاحات در اساسنامه صندوق انجام شده بود، گفت: در کمیسیون‌های هیات دولت این اصلاحات به جز یک نکته مورد تایید قرار گرفت ما به دنبال این بودیم که این صندوق برای کل جامعه هدف با اولویت افراد دارای معلولیت باشد و کل جامعه هدف مانند زنان سرپرست خانوار، فرزندان ترخیص شده از مراکز شبه خانواده بهزیستی در کنار افراد دارای معلولیت بتوانند از این صندوق بهره‌مند شوند اما این موضوع به تصویب کمیسیون هیات دولت نرسید.

سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: یک موضوع مهم دیگر این است که این صندوق به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مطرح شود؛ چراکه اساسا نهاد دولتی کارکرد مناسبی برای صندوق نخواهد شد در واقع اگر تکلیف این موضوع مشخص شود که بتوانیم این صندوق را به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بدانیم می‌تواند در هیات دولت تصویب و کارهای دیگر برای راه‌اندازی آن انجام شود.

کد خبر 62513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =