آگهی مناقصه یک مرحله ای بهزیستی استان لرستان

اداره کل بهزیستی استان لرستان در نظر دارد گاز رسانی منزل مسکونی مددجویان رادر سطح استان به مجریان واجد شرایط واگذار  نماید لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید با رعایت موارد قانونی و اسناد موجود در سامانه ستاد قیمتهای پیشنهادی خودرا اعلام فرمایند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی، داره کل بهزیستی استان لرستان در نظر دارد گاز رسانی منزل مسکونی مددجویان رادر سطح استان به مجریان واجد شرایط واگذار  نماید لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید با رعایت موارد قانونی و اسناد موجود در سامانه ستاد قیمتهای پیشنهادی خودرا اعلام فرمایند.

                                                                           

۱-شرکت های حقوقی و اشخاص حقیقی می بایستی دارای گواهی صلاحیت لوله کشی گاز از سازمان نظام مهندسی باشند.

۲-اسناد فنی و مشخصات مورد نظر سازمان در خصوص پروژه گازرسانی در قالب اسناد مناقصه در سامانه ستاد بارگزاری گردیده است که پیشنهاد دهنده می بایستی ضمن مطالعه اسناد نسبت به امضا و بارگزاری مجدد از طریق سامانه اقدام نماید.

۳-متقاضیان می بایست کد معاملاتی داشته باشد. درضمن پرداخت سهم بیمه کارفرما ومجری تا زمان پرداخت مطالبات توسط مجری صورت می گیرد.

۴-مجری می بایست گواهی رسمی ارزش افزوده داشته باشد.

۵- مطالبات مجری ب اساس پیشرفت فیزیکی کار، طی مراحل قانونی وسرمایه گذاری از طرف مجری جهت تکمیل گازرسانی واحدهای مسکونی به صورت کامل قابل پرداخت است.

۶-کسورات قانونی برعهده مجری می باشد.

۷-درراستای اجرای عملیات مربوط به آیتم های اعلام شده تهیه، خرید، نصب، حمل، بارگیری وتخلیه، هرگونه پرت مصالح و...برعهده مجری است وهیچ گونه هزینه جداگانه ویا مازادی پرداخت نمی شود.

۸-درصورت نیاز به مصالح جدید توافق جداگانه به عمل خواهد آمد.

۹-ارائه گواهی صلاحیت حداقل رتبه ۵ در زمینه تاسیسات الزامی می باشد.

۱۰-ارائه رزومه کاری مرتبط و مورد تائیدکارفرما در این راستا الزامی می باشد.

۱۱-داشتن کد اقتصادی برای شرکتهای حقوقی الزامی می باشد.

۱۲- ضمانت شرکت در مناقصه به میزان ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که بایستی فقط بصورت ضمانتنامه بانکی ارائه گردد.

۱۳-تاریخ دریافت اسناد مورخ  ۴/۰۴/۱۴۰۱ لغایت  ۸/۰۴/۱۴۰۱ می باشد

۱۴-تاریخ ارائه پیشنهادات از مورخ  ۸/۰۴/۱۴۰۱  لغایت   ۰۴/۱۸/ ۱۴۰۱ اعلام میگردد.

۱۵-تاریخ بازگشایی مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۱ ساعت  ۱۲:۰۰ و تاریخ اعلام نتیجه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۱ می باشد.

۱۶-کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بوده و خارج از سامانه هیچگونه پیشنهادی قابل دریافت نیست.

۱۷-پیشنهاد دهنده باید در سه بسته الف و ب و ج پیشنهاد خود شامل مستندات؛ ضمانتنامه، قیمت پیشنهادی را طبق ترتیب مندرج در سامانه ارائه نماید.

۱۸-برای کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس حمزه فاطمی نیا مسئول دفتر فنی بهزیستی لرستان به شماره تلفن ۰۹۱۶۹۶۷۹۵۹۰ تماس حاصل فرمائید.

کد خبر 59583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد