جلسه هم اندیشی آریا سرپرست اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد درخصوص تهیه و ساخت مسکن خانوارهای دارای حداقل دوعضو معلول

جلسه هم اندیشی آریا سرپرست اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد درخصوص تهیه و ساخت مسکن خانوارهای دارای حداقل دوعضو معلول در زمین های واگذار شده اداره راه وشهرسازی استان با حضور مظلومی معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان .جناب آقای موسوی عضو کمیته راهبری مسکن خانوار های دارای حداقل دومعلول و جناب آقای غریبی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد در تاریخ 1401/4/1جلسه هم اندیشی تهیه و ساخت مسکن خانوارهای دارای حداقل دوعضو معلول در زمین های واگذار شده اداره راه وشهرسازی استان با حضور  آریا سرپرست اداره کل بهزیستی استان، مظلومی معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان .آقای موسوی عضو کمیته راهبری مسکن خانوار های دارای حداقل دومعلول و آقای غریبی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان برگزارگردید.


در این جلسه ضمن گزارشات وبحث و گفتگو وبررسی مجدد تفاهم نامه صادر از طرف بهزیستی کشور توسط تمامی اعضا جهت تسهیل ساخت مسکن برای خانوارهای مذکور و پیگیری های تلفنی سرپرست اداره کل با بسیج سازندگی و دفتر مسکن بهزیستی کشور ونظر مساعد آن دو نهاد و همین طور اعلام طرح در شورای برنامه ریزی استان جهت تسریع در صدور پروانه ساختمانی برای زمین هایی که فاقد پروانه ساخت می باشند مقرر گردید جلسه ای درروز یکشنبه مورخ 1401/4/4با حضور نمایندگانی از بسیج سازندگی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، اداره راه و شهر سازی استان ، استان قدس رضوی و انجمن خیرین مسکن سازاستان به منظور هماهنگی و همکاری در راستای اقدام عملی این موضوع تشکیل گردد.

کد خبر 59349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد