برگزاری جلسه هم اندیشی و همفکری درخصوص فرزندان شبه خانواده بهزیستی

در راستای هم اندیشی و تبادل نظر در راستای توانمندسازی فرزندان 7 الی ۱۸ سال شبه خانواده بهزیستی، جلسه ای با حضور فرزانه فیروزی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان، آرزو منوچهری مدیر بهزیستی شهرستان بوشهر، مدیران و کارشناسان شبه خانواده تحت نظارت در دفتر معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر در این جلسه فرزانه فیروزی معاون امور اجتماعی بهزیستی استان ضمن تشریح برنامه های آتی و  تخصصی این معاونت در خصوص فرزندان شبه خانواده، هدایت به زندگی مستقل، پیگیری امور مددکاری فرزندان تحت نظارت و ایمنی مراکز تاکید کرد.
در پایان نیز از مدیران مراکز شبه خانواده توسط معاونت امور اجتماعی مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد خبر 59204

خدمات الکترونیک پرکاربرد