بر گزاری کارگاه تربیت مربی تسیهل گران

جهت اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران در محلات آسیب خیز استاندر خرداد ماه 1401 برگزار میگردد

اجرای طرح محله محور  «مشارکت اجتماعی کودکان  ونوجوانان» توسط گروه همیاران در با استفاده از ظرفیت تسهیل گران آموزش دیده در این کارگاه، 25 محله آسیب خیز استان به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در قالب فعالیت های گروهی نوجوانان 18-15 ساله جهت غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان ازتیر ماه تا پایان شهریور ماه1401  به مدت 3 ماه  با همکاری موسسات و مراکز غیر دولتی دارای مجوزبهزیستی اجرا می گردد.

 اهداف اجرای طرح مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران :

•             ارتقای توانمندی های کودکان و نوجوانا

–             افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعیِ کودکان و نوجوانا

–             اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کارگروهی

•             ایجاد و توسعه ظرفیت های مشارکت کودکان و نوجوانا برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوجوانان

–             ایجاد ظرفیت برای تمرین و انجام فعالیت های مشارکتی

–             ایجاد سازوکار تشویقی ابتکارات جمعی نوجوانان

–             ایجاد و توسعه شبکه روابط مشارکتی نوجوانا

اعظم لطفی کارشناس مسئول دفر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

معاونت توسعه وپیشگیری بهزیستی استان

کد خبر 59034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد