بهزیستی سازمانی تخصصی ، امدادی و برنامه محور است

جلسه تخصصی کارشناسان پیشگیری بهزیستی مازندران با حضور دکتر فریبا بریمانی سرپرست بهزیستی مازندران ، رمضانعلی گلچوبی معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان و کارشناسان پیشگیری سراسر استان در اداره کل بهزیستی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران ؛ دکتر فریبا بریمانی ، سرپرست بهزیستی مازندران با بیان اینکه در برنامه ریزی های حوزه پیشگیری باید به خانواده محوری ، اجتماع محور و دانش محور بودن  برنامه ها توجه شود ، گفت : مدیران و کارشناسان حوزه پیشگیری باید همواره به دنبال کسب دانش روز باشند زیرا با توجه به تغییرات جامعه نمی توان با دانش گذشته برنامه ها را اجرا کرد.

وی بهزیستی را سازمانی حمایتی ، تخصصی ، امدادی ، برنامه محور و دانش محور دانست و افزود : برنامه های غیر علمی محکوم به فنا هستند بنابراین باید براساس نیازهای روز و دانش روز برنامه های مناسب برای جامعه تدوین کرد.

 دکتر بریمانی با بیان اینکه برنامه ها باید خانواده محور باشد ، ادامه داد : در اجرای برنامه ها ، نباید فرد را جدای از خانواده ببینید زیرا اگر به خانواده توجه نکنید قطعا آموزش در حوزه پیشگیری ، اثرگذاری کمتری دارد بنابراین باید به اصل خانواده محور بودن در تمام برنامه های سازمان توجه جدی شود.

سرپرست بهزیستی مازندران بر اجرای برنامه ها با همکاری افراد جامعه تاکید کرد و گفت : هر برنامه ای که سمن ها و مردم منطقه ورود پیدا کردند آن برنامه اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته است بنابراین باید از ظرفیت آنان استفاده کرد.

وی به آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره کرد و افزود : علت آسیب اجتماعی در مناطق مختلف متفاوت است بنابراین نمی توان برنامه مشخصی را برای همه مناطق اجرا کرد و نیازمند شناسایی عوامل بروز آن آسیب و برنامه ریزی متناسب با هر منطقه می باشد.

افزایش دوبرابری تماس با خط 1480 (صدای مشاور) در دوران شیوع کووید 19
رمضانعلی گلچوبی ، معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران نیز در این جلسه ، گفت : فرایند نظارت و اجرای برنامه ها در دوره شیوع کووید 19 دستخوش تغییراتی شده است و بخشی از برنامه ها به دلایل تعطیلی مدارس و مهدکودک ها قابلیت اجرا نداشته است بنابراین با استفاده از فضای مجازی آموزش ها ارائه شده است.

وی به افزایش دوبرابری تماس با خط 1480 (صدای مشاور) در دوران کرونا اشاره کرد و افزود : با تجربیات به دست آمده تاب آوری در سطح سازمان و فردی ارتقا پیدا کرد و ظرفیت های جدیدی همچون فضای مجازی فراهم شد و کرونا سبب استفاده بیشتر از این ظرفیت گردید.

گلچوبی به تغییرات اجتماعی و سبک زندگی در سال های گذشته اشاره کرد و ادامه داد : در حوزه پیشگیری با مفاهیم آموزشی تخصصی سر وکار داریم که محدودیت های خاص خود را دارد و همه این ها دستخوش تغییراتی شد که باید بازنگری در طرح و برنامه صورت گیرد.

معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران با بیان اینکه در حال حاضر گروه هدف و نیازهای روانی آنان تغییر کرده است ، گفت : در حال حاضر با شرایط خاص مخاطبین و ذینفعان روبرو هستیم که باید به مدل و طراحی جدیدی برسیم که برنامه ها را به صورت ساختارمند ، ارتقا دهیم و به نیازهای جدی جامعه توجه کنیم.

وی بهزیستی را سازمانی تخصصی دانست و افزود : در اجرای برنامه ها باید به فرایند داده ای ، فرایند کار ، مستندسازی موضوعات و فرایند ارتقا برنامه ها توجه جدی شود.

کد خبر 58580

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد