نشست هم اندیشی بانکهای عامل با سرپرست بهزیستی استان کردستان

روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ طی نشستی ، بانکهای عامل با سرپرست بهزیستی استان کردستان در راستای هماهنگی جهت پرداخت تسهیلات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور در محل سالن جلسات اداره کل بهزیستی استان کردستان به بحث و گفتگو پرداختند .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کردستان ، حسین رسولی ؛ سرپرست اداره کل بهزیستی استان کردستان به بیان لزوم ایجاد تسهیل‌گری بیشتر در امر تأمین تضامین جامعه هدف سازمان پرداخت و خاطر نشان کرد : این تسهیلات در راستای اشتغالزایی و دستیابی مددجویان و توانخواهان به استقلال مالی پرداخت شده و پس از حصول اطمینان از راه اندازی شغل پایدار ، دریافت کنندگان تسهیلات از چرخه حمایت مالی سازمان خارج خواهند شد .

نشست هم اندیشی بانکهای عامل با سرپرست بهزیستی استان کردستان

در ادامه طالب شاکریان ؛ کارشناس اشتغال بهزیستی استان کردستان با اشاره به میزان اعتبارات بانکهای عامل به تفکیک و تقسیم اعتبارات میان شهرستانها اظهار داشت : بانکهای عامل بر اساس لیست ارسالی از سوی بهزیستی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نموده و پرداخت ها بر اساس میزان اعتبارات در گردش و توسعه شغل موردنظر نیز منوط به تسویه تسهیلات قبلی می باشد .

در پایان جلسه ، بانکهای عامل به بیان مقررات بانکی از جمله : عدم دریافت تسهیلات توسط متقاضیان از دو بانک در یک سرفصل ، شرایط معرفی ضامنین ، امکان دستیابی متقاضیان به اشتغال پایدار و استعلام بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند .

منبع : روابط عمومی بهزیستی استان کردستان

کد خبر 57588

خدمات الکترونیک پرکاربرد