فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی

اداره بهزیستی استان آذربایجان غربی درنظر دارد مناقصه عمومی خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی روانشناختی، حقوقی، مددکاری و تربیتی برابر دستورالعمل برنامه اورژانس اجتماعی به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۱۸۰۰۰۰۰۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ لغایت ساعت ۱۹ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۹ روز چهارشنبه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۱ صبح روز پنجشبنه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس ارومیه - بلوارامامت بهنق یک خیابان شهید محمد باقر اصغری و تلفن ۳۳۳۷۹۹۰۹

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

کد خبر 57481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد