دکتر اقطار، سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد شد

سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد با صدور حکمی دکتر فرهاد اقطار را به سمت سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی  و امور بین الملل، متن این حکم به شرح ذیل است؛

برادر ارجمند جناب آقای دکتر فرهاد اقطار

 باعنایت بـه مـراتب تـعـهد، شایستگی و تـجـارب ارزشـمند جنابعالی بـه مـوجب ایـن ابـلاغ بـه عنوان « سرپرست معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعة پیشگیری و درمان اعتیاد » منصوب می گردید.

باتوجه به وظایف و مأموریت های محوله به سازمان بهزیستی به عنوان متولی سلامت اجتماعی کشور و در همین راستا سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های اثربخش مبتنی بر شواهد علمی در پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی اعتیاد و نقش خطیر سازمان بهزیستی به عنوان پیشرو در عرصة طـراحـی و تـدویـن الگوهای نـویـن مـداخـلات تخصصی در این زمینه، انتظار دارم تمامی تـوان خـویش را جهت ذیل به اهداف ذیل به کار گیرید:

۱-سیاست گذاری و برنامه ریزی مؤثر در حوزه های مختلف کاهش تقاضای مواد اعم از پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی اعتیاد

۲-اولویت دهی به امر پیشگیری از مصرف مواد با تأکید بر اقدامات اجتماع محور در محیط های مختلف شهری روستایی، آموزشی و محیط های کار

۳-ارتـقـاء بـرنامه های درمـان، کـاهـش آسـیـب و بـازتـوانـی اعـتـیـاد با استفاده از شـیـوه هـای نـویـن و فناوری های روزآمد

۴-پیگیری توسعه و نظارت بر مراکز صیانت و توانمندسازی معتادان بهبودیافته

۵-دسترس پذیر کردن و فراهم آوری خدمات درمان، کاهش آسیب و بازتوانی اعتیاد در سراسر کشور

۶-هماهنگی و تعامل مطلوب بـا سـایر دستگاه های فعال در حـوزة پیشگیری، کاهش آسیب و درمـان اعتیاد   در سطح کشور

۷-ارایة اطلاعات صحیح و مشاوره های روانشناختی به موقع و کارآمد به گروه های هدف از طریق خط ملی اعـتـیـاد بـه عـنـوان یـکـی از راهـبردهای اصـلـی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد مبتنی بـر الگوهای کمک رسانی

۸-آموزش، ارتقاء دانش و مهارت های فنی کارشناسان و توسعة مطالعات و پژوهش های بنیادی و کاربردی و بهره گیری از دانش نوین و تجارب موفق بین المللی

۹-تقویت ساز و کارهای حساس سازی، آگاه سازی، طراحی برنامه ها و کارزار رسانه ای با هدف ارتقاء سطح دانش آحاد جامعه، توسعة مشارکت های مردمی و همیاری سازمان های مردم نهاد

توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه خداوند منان مسئلت می نمایم.

       دکتر فاطمة عباسی

سرپرست مرکز توسعة پیشگیری و درمان اعتیاد

کد خبر 56858

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =