برگزاری نشست هماهنگی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

ظهر روز چهارم اردیبهشت ماه جلسه ای با حضور سیدمهدی خدمت بین دانا سرپرست بهزیستی گیلان، ساسان جهانبخش معاون مشارکت های مردمی، کیوان پورقاسم کارشناس مسئول اشتغال ، دکتر رمضان نژاد نماینده بنیاد برکت استان گیلان ، شهبازی مدیر صندوق کارآفرینی امید استان گیلان وسایر کارشناسان حوزه اشتغال بهزیستی گیلان ، در خصوص هماهنگی در فرآیند اجرایی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بند الف تبصره ۱۸ در محل دفتر مدیرکل بهزیستی گیلان برگزار و راهکارهایی جهت تسریع و تسهیل در امر پرداخت تسهیلات مذکور به جامعه هدف بهزیستی ارائه گردید.