همکاری مسئولان با متولیان مسائل اجتماعی منجر به کنترل آسیبها خواهد شد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان فرماندار زرند با حضور در اداره بهزیستی این شهرستان با رییس وپرسنل این اداره دیدار وگفتگو کرد

علی ابراهیمی رییس بهزیستی زرند در این دیدار با تبریک انتصاب سید رضا حسینی نژاد به سمت فرمانداری زرند از حضور ایشان در جمع کارکنان بهزیستی تقدیر نموده وافزود: حضور مسئولین ارشد اجرایی در مجموعه هایی همچون بهزستی نشان از اهتمام ایشان به مسائل اجتماعی است .

وی افزود : از آنجا که موارد مرتبط با مسائل اجتماعی مستلزم همراهی وهمکاری همه متولیان اجرایی و برنامه ریزی است بی شک  همراهی وهمکاری در حوزه اجتماعی نتایج اثر بخش وماندگاری برای جامعه در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به کنترل و کاهش آسیبها خواهد شد

سید رضا حسینی نژاد فرماندار زرند نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در بین کارکنان بهزیستی پس از بازدید از بخشهای مختلف اداره وآشنایی با روند ارائه خدمات در سخنانی از تلاش وهمت پرسنل بهزستی تقدیر نموده وگفت : علی رغم کمبود امکانات ونیروی کار تخصصی در این مجموعه ، پرسنل با تلاشی مثال زدنی وبا تمام وجود در خدمت جامع هدف قرار دارند که این مهم قابل تقدیر بوده وبی تردید از نگاه خداوند رحمان پنهان نخواهد ماند وقطعا از آنجا که  کار دربهزیستی مصداق بارز خدمت به خلق است  این خدمت شما به عنوان یکی از ارزشمندترین عبادات محسوب خواهد شد 

وی در پایان بر آمادگی مجموعه فرمانداری  جهت هرگونه همکاری با بهزیستی تاکید نمود

همکاری مسئولان با متولیان مسائل اجتماعی منجر به کنترل آسیبها خواهد شد

کد خبر 55119

خدمات الکترونیک پرکاربرد