تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان اورژانسهای اجتماعی شهرستانهای استان کرمان در ایام نوروز با استقرار در مبادی ورود مسافر و پارکها و نمایشگاه های نوروزی ، اقدام به توزیع بسته های آموزشی بین مسافران نوروزی نمودندکه به روایت تصویر مشاهده می نمایید:

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

تداوم مداخلات تخصصی اورژانس اجتماعی در ایام نوروز ۱۴۰۱

کد خبر 54233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد