آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای  اداره کل بهزیستی استان قزوین

آگهی مناقصه اجرای ساختمان فاز ۲ تکمیلی مرکز جامع توانبخشی سازمان بهزیستی استان قزوین

موضوع مناقصه : اجرای ساختمان فاز ۲ تکمیلی مرکز جامع توانبخشی سازمان بهزیستی استان قزوین

شماره مناقصه: ۲۰۰۰۰۰۳۲۴۷۰۰۰۰۰۴ 

شرایط شرکت در مناقصه :

  1. مهلت دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی (شنبه مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ) لغایت پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 
  2.  محل اخذ اسناد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد .

۳-مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت۹ صبح

۴- محل تسلیم پاکت الف : دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین واقع در خیابان هلال احمر

۵-زمان بازگشایی پاکت ها : روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت ۱۰صبح

۶- بهزیستی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد .

۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مندرج می باشد

                           دفتر امور حقوقی اداره کل بهزیستی استان قزوین

کد خبر 50412

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد