شمیرانات| کودکان حق دارند در یک خانواده زندگی کنند، دوست داشته شوند و محبت ببینند

به مناسبت روز جهانی فرزند خواندگی، جلسه فرزند خواندگی در بهزیستی شهرستان شمیرانات برگزار گردید. 

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان تهران، در این جلسه که به مناسبت روز جهانی فرزندخواندگی جلسه کمیته فرزندخواندگی با حضور  مدیر بهزیستی شهرستان، معاون اجتماعی و کارشناسان دفتر فرزندخواندگی در محل معاونت امور اجتماعی بهزیستی شهرستان شمیرانات  برگزار شد، مدیر بهزیستی شهرستان با اشاره به این نکته که کودکان حق دارند در یک خانواده زندگی کنند، دوست داشته شوند و محبت ببینند  یادآور شد: وقتی فرزندی وارد خانواده میشود نیاز است دلبستگی امنی میان فرزند و خانواده شکل بگیرد ، هرقدر این دلبستگی بین خانواده و فرزندخوانده زودتر به وجود بیاید احساس امنیت در کودک بهتر شکل می گیرد و خیلی راحتتر این فرزندان میتواند با شما ارتباط برقرار کنند.

علیرضا عمادی همچنین به آﻳﺎت و اﺣﺎدیثی اشاره کرد که  ﺳﻴﺮه ﻋﻤلی اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ است و خاطرنشان کرد: این سیره ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻳﺘﻴﻤﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر آﻧﺎن اﺳﺖ آنﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن اﺳﻼم ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: "ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻴﻤﻲ ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ و ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد".

بررسی و ارزیابی های تخصصی خانواده ها بر اساس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفتند.

کد خبر 46658

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد