ملایر| برگزاری جلسه اموراجتماعی

جلسه اموراجتماعی بهزیستی شهرستان باحضوررئیس بهزیستی شهرستان ،مسئول اموراجتماعی وکارشناسان ومسئولین مراکزغیردولتی ومثبت زندگی برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملایر دراین جلسه آقای خانقلی ریاست محترم بهزیستی ملایرضمن تشکرازهمکاری مراکزمثبت زندگی برفعالیت وحمایت بیشترازمددجویان تاکیدکردند.

گفتنی است درادامه سرکارخانم حمزلویی مسئول اموراجتماعی بهزیستی ملایرگزارشی ازفعالیتهای مراکزمثبت زندگی ارائه دادنددرپایان مسئولین مراکزمشکلات وخواسته های خودرابیان نمودند.

ملایر| برگزاری جلسه اموراجتماعی

ملایر| برگزاری جلسه اموراجتماعی

ملایر| برگزاری جلسه اموراجتماعی

کد خبر 45417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک