جمعیت سالمندی استان بوشهر از میانگین کشور پایین تر است و بعنوان استانی جوان محسوب می شود

با توجه به شعار امسال یعنی "بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال " و همچنین شرایط بیماری کووید 19 می بایست ارتباط های بیشتری از راه های دیجیتال با این عزیزان برقرار گردد تا ضمن اینکه سلامتی آنها تضمین گردد ارتباطات نیز ادامه پیدا نماید و احساس تنهایی در این عزیزان کمتر شود

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان بوشهر دهقانی معاون امور توانبخشی بهزیستی ضمن تبریکم 9 مهرماه مصادف با یکم  اکتبر بعنوان روز جهانی سالمندان را به همه سالمندان اظهار داشت: با توجه به شعار امسال یعنی "بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال "  و همچنین شرایط بیماری کووید 19 می بایست ارتباط های بیشتری از راه های دیجیتال با این عزیزان برقرار گردد تا ضمن اینکه سلامتی آنها تضمین گردد ارتباطات نیز ادامه پیدا نماید و احساس تنهایی در این عزیزان کمتر شود

دهقانی گفت :در حال حاضر جمعیت سالمندی استان ما 7.8 درصد می باشد که از میانگین کشور پایین تر می باشیم و بعنوان استان جوانی محسوب می شویم اما رونــد تغییــرات جمعیتــی پدیــده ای اجتنــاب ناپــذیر اســت . لــذا جوامــع بشــری بــا توجــه بــه رونــد پــیش روی مــی بایســت نســبت بــه برنامــه ریــزی هــای متناســب بــا نیــاز جامعــه خــود اقــدام نماینــد

 معاون امور توانبخشی بهزیستی استان بهزیستی را  متولی خــدمات حمــایتی ،رفــاهی وتوانبخشــی دانست و خاطر نشان کرد: سیاست سازمان بهزیستی را  به سمت ارائه خدمت جامعه محور از جمله حق پرستاری خانواده محور ، توانبخشی در منزل ، مراقبت در منزل ، مناسب سازی در منزل و وسایل کمک توانبخشی ( از جمله سمعک ، ویلچر، عصا و ...)  با هدف بهبود کیفیت زندگی و حفظ حداکثر استقلال نسبی این عزیزان  در کنار خانواده و در خانه عنوان کردند

دهقانی درخاتمه به بعضی از خدمات سازمان بهزیستی از جمله طرح توانمندسازی معلولین ، بیمه خدمات 9 گانه توانبخشی ، مراکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی ، مرکز ارائه خدمات توانبخشی سالمندان در منزل و ... اشاره کردند .   

کد خبر 44010

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک