«دکتر محمد عباسی» مسئول کمیته ضابطه زدایی و تمرکز زدایی سازمان بهزیستی کشور شد

دکتر وحید قبادی دانا معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی «دکتر محمد عباسی» را با حفظ سمت به عنوان مسئول کمیته ضابطه زدایی و تمرکززدایی سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛متن حکم به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمد عباسی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع 

با توجه به تجارب ارزشـمند و پیشینه تخصصی جناب عالی و حسب مصوبات اولین جلسه شورای محترم سیاسـتگذاری و برنـامه ریزی تحول راهبردی وزارت متبوع (مورخ ۱۴۰۰/۶/۴)، به مـوجب این حکم به عنـوان «مسئول کمیته ضابطه زدایی و تمرکززدایی سازمان بهزیستی کشور» منصوب می گردید.

نظر به جایگـاه تأثیرگـذار سلامت اداری در تسـهیل و تسـریع تصـمیم سازی ها و تصـمیم گیریهای سازمانی، اجرای صـحیح راهبردها و سـیاستها و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات حمایتی و تخصصـی به آحاد جامعه هدف،تمرکززدایی به عنوان یکی از عوامل اصـلی سلامت نظام اداری و از اهم شاخصهای کلیـدی کاهش فاصله قدرت، تفویض و واگذاری اختیار به سطوح پایینتر در ساختار سازمانی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، از اولویتهای مورد تاکیـد می باشد.

نیروی انسانی در سازمانی که تمرکززدایی را سـرلوحه اقدامات خود قرار داده، افرادی با دانش، تعهـد سازمانی، انعطاف پذیر، مسـئولیت پذیر، دارای توان تصـمیم گیری بوده و احساس تعلق، مشارکت پذیری، خلاقیت و ابتکار عمل دارنـد. از این رهگـذر بهره وری ارتقاء یافته و بالنـدگی اهـداف سازمان تضمین می گردد. همچنین نظر به نقش ضابطه زدایی و کاهش و حـذف قوانین و مقررات دست و پاگیر و مخل فعالیتهای توسـعه ای و ساده تر نمودن ضوابط و مقررات در ایجاد امنیت روانی و تسهیل فضای کاری در حوزه های مختلف به منظور تحقق و پیشبرد هر چه مطلوبتر اهداف و مأموریتهای سازمان انتظار دارم در اسـرع وقت با بهره گیری از نظرات مشورتی و تخصصـی همه بخشهای سازمان نسبت به احصاء فهرست قوانین و فعالیتهایی که امکان حذف ضوابط و مقررات دست و پاگیر را دارند اقدام نمایید.

توفیق روزافزون جنابعالی در انجام وظایف محوله را از درگاه خداوند منان مسألت می نمایم.

دکتر وحید قبادی دانا
معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور

کد خبر 42177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک