واگذاری شیرخوارگاه بهزیستی استان به بخش خصوصی

فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست (بخش شیرخوارگاه)

سازمان بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمددرنظرداردبه استنادبند2ماده26قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت وبخشنامه شماره900/99/70701مورخ99/6/26معاون وزیروریس سازمان بهزیستی کشورکیفیت خدمات رسانی به کودکان بی سرپرست رادر بخش شیرخوارگاه بااستفاده ازظرفیتهای مردمی وسرمایه های اجتماعی با بهره گیری ازتوانمندی های بخش غیره دولتی ارتقاء بخشد.بدین منظورازموءسسات خیریه واشخاص حقوقی واجدشرایط ذیل به منظورتاسیس واداره مرکزشبانه روزی کودکان بی سرپرست (شیرخوارگاه)دعوت به همکاری می نماید:
*موءسسه خیریه متقاضی دارای پروانه تاسیس موءسسه غیره انتفاعی ازسازمان یهزیستی باشد.
*دارای توانمندی اقتصادی وبه منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.
*هیچ گونه وابستگی سیاسی وحزبی واهداف انتقایی نداشته باشد.
*سابقه فعالیت مثبت درحوزه شبه خانواده داشته باشد.
*دستورالعمل مربوطه را به طورکامل مطالعه نموده وشرایط آن راپذیرفته باشد.
*متن کامل دستورالعمل انحلال شیرخوارگاه درسایت خبراداره کل بهزیستی استان بارگزاری گردیده.
کلیه موسسات غیره دولتی واجدشرایط فوق ازتاریخ1400/5/16به مدت 14روزکاری به صورت حضوری درخواست خودرابه آدرس:یاسوج خیابان ارتش اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمدمعاونت اموراجتماعی حوزه شبه خانواده ارائه وثبت نمایند.

کد خبر 41320

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد