تمدید فراخوان عمومی اجرای" طرح خانه امن " با هدف پذیرش و توانمندسازی زنان خشونت دیده خانگی

اداره کل بهزیستی استان مازندران در نظر دارد به منظور اجرای" طرح خانه امن " با هدف پذیرش و توانمندسازی زنان خشونت دیده خانگی با استفاده از ظرفیتهای غیردولتی اقدام نماید.

اداره کل بهزیستی استان مازندران در نظر دارد به منظور اجرای"  طرح خانه امن " با هدف  پذیرش و توانمندسازی زنان خشونت دیده خانگی با استفاده از ظرفیتهای غیردولتی اقدام نماید.

بدین منظور از موسسات حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

-*موسسات خیریه حقوقی می بایست دارای سکونت و پروانه فعالیت از اداره کل بهزیستی استان مازندران باشند .

-*دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.

-*دستورالعمل مربوطه رابه طورکامل مطالعه وشرایط آن را پذیرفته باشد.

-* بکارگیری مسؤل فنی مورد تأیید اداره کل بهزیستی استان مازندران

-* توانایی مالی و حسن سابقه پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی داشته باشد.

فرایندهای قابل واگذاری

  1. تهیه محتوای چندرسانه ای برای کمپین رسانه ای
  2. انجام کمپین رسانه ای در طول فرایند اجرای برنامه
  3. انتخاب نهایی موسسه غیر دولتی همکار
  4. صدور پروانه فعالیت
  5. تعیین و تایید  ساختمان اجرای طرح
  6. عقد تفاهم نامه
  7. آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی مورد نیاز
  8. اجرای فعالیت (  پذیرش و اقدامات مربوط به توانمند سازی(
  9. پیگیری پس از ترخیص به مدت 2 سال

مدارک مورد نیاز:

-درخواست کتبی موسسه (با مهر موسسه و امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل)، تصویر برابر اصل اساسنامه موسسه، آخرین آگهی تغییرات موسسه،  تصویر پروانه تاسیس، تصویر پروانه فعالیت، دو قطعه عکس مربوط به اعضای هیات مدیره، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی مرتبط یکی از اعضای هیات مدیره، اعلام  شماره حساب به نام موسسه

کلیه موسسات غیردولتی واجد شرایط فوق می توانند به مدت  پنج روز پس از انتشار فراخوان درخواست خود را به اداره کل بهزیستی استان مازندران معاونت اجتماعی تحویل نمایند.

کد خبر 40826

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک