تمدیدفراخوان عمومی اجرای" طرح حمایت و مراقبت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دارای اختلال مصرف مواد ( مرکز امید )

اداره کل بهزیستی استان مازندران در نظر دارد به منظور اجرای" طرح حمایت و مراقبت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دارای اختلال مصرف مواد ( مرکز امید ) ، با هدف شناسایی،جذب و توانمند سازی کودکان دارای اختلال مصرف مواد در شهرستان ساری با استفاده از ظرفیتهای غیردولتی اقدام نماید.

اداره کل بهزیستی استان مازندران در نظر دارد به منظور اجرای" طرح حمایت و مراقبت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست دارای اختلال مصرف مواد ( مرکز امید ) ، با هدف شناسایی،جذب و توانمند سازی کودکان  دارای اختلال مصرف مواد در شهرستان ساری  با استفاده از ظرفیتهای غیردولتی اقدام نماید.

بدین منظور از موسسات حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

-*موسسات خیریه حقوقی می بایست دارای سکونت و پروانه فعالیت از اداره کل بهزیستی استان مازندران  باشند .

-*دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.

-*دستورالعمل مربوطه رابه طورکامل مطالعه وشرایط آن را پذیرفته باشد.

-* بکارگیری مسؤل فنی مورد تأیید اداره کل بهزیستی استان مازندران

-* توانایی مالی و حسن سابقه پرداخت حقوق و مزایای پرسنلی داشته باشد.

فرایندهای قابل واگذاری

  1. تهیه محتوای چندرسانه ای برای کمپین رسانه ای
  2. انجام کمپین رسانه ای در طول فرایند اجرای برنامه
  3. انتخاب موسسه غیر دولتی برای اجرای طرح
  4. صدور پروانه فعالیت برای موسسه و مسئول فنی
  5. عقد تفاهم نامه بین سازمان بهزیستی و موسسه منتخب
  6. تهیه و تجهیز ساختمان مرکز امید
  7. معرفی نیروهای کارشناسی از سوی موسسه  به سازمان بهزیستی جهت مصاحبه
  8. آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی مورد نیاز
  9.   انجام فرایند های توانمند سازی توسط موسسه  همکار
  10.  پیگیری بعد از ترخیص بمدت دو سال

مدارک مورد نیاز:

-درخواست کتبی موسسه (با مهر موسسه و امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل)، تصویر برابر اصل اساسنامه موسسه، آخرین آگهی تغییرات موسسه، تصویر پروانه تاسیس، تصویر پروانه فعالیت، دو قطعه عکس  مربوط به اعضای هیات مدیره، کپی برابر اصل مدرک تحصیلی مرتبط یکی از اعضای هیات مدیره، اعلام  شماره حساب به نام موسسه

کلیه موسسات غیردولتی واجد شرایط فوق می توانند به مدت پنج روز پس از انتشار فراخوان درخواست خود را  به اداره کل بهزیستی استان مازندران معاونت اجتماعی تحویل نمایند.

کد خبر 40823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک