بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

دکتر سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به همراه علی درویش کارشناس دفتر کودکان و نوجوانان سازمان طی سفری دو روزه به آذربایجان غربی صبح پنجشنبه ۱۰ تیرماه وارد استان شدند.

 بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

دکتر سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به همراه علی درویش کارشناس دفتر کودکان و نوجوانان سازمان طی سفری دوروزه به آذربایجان غربی صبح امروز ۱۰ تیرماه وارد استان شدند. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی؛ مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در اولین روز از این سفر دو روزه برای بازدید از شمال استان با همراهی رشید حسن زاده،معاون امور اجتماعی بهزیستی استان و رسول بابایان، رییس بهزیستی ارومیه با هدف بررسی مسائل کودکان بدسرپرست و بی سرپرست از مراکز نگهداری این کودکان در شهرستانهای ارومیه، خوی و سلماس بازدید کرد.

وی در بدو ورود به استان با سفر به شهرستان سلماس از مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بی سرپرست "خانه صبا" بازدید و از نزدیک با کودکان مرکز دیداری صمیمی داشته و از آثار کاردستی آنها بازدید کرد. 

دکتر سعید بابایی در ادامه سفر از مرکز "مثبت زندگی" سلماس بازدید نمود و به بررسی پرونده های تحت نظارت در مرکز پرداخت. 

سپس مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان در ادامه حضورش در شهرستان خوی، از مرکز نگهداری خیریه کودکان بدسرپرست و بی سرپرست "فروغ امید" بازدید و از نزدیک با شرایط نگهداری در این مرکز و روحیات کودکان و نوجوانان مرکز مذکور آشنا شد. 

بازدید از خانه کودکان و نوجوانان "ارمغان امید فردا" در خوی از دیگر برنامه های سفر دکتر بابایی در خوی بود.

وی در ادامه از خانه نگهداری کودکان و نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله "فرشته" در خوی بازدید کرد واز نزدیک با مشکلات مرکز مربوطه آشنا شد.

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور پس از بررسی مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان شهرستانهای خوی و سلماس،با هیات همراه در مرکز استان حضور یافت و از مراکز نگهداری کودکان ۶ تا ۱۲ ساله " مهر یاشیل"، مرکز خیریه و نگهداری شبانه روزی دخترانه ۱۲ تا ۱۸ ساله "امید گلستان"، موسسه خیریه و نگهداری کودکان ۶ تا ۱۲ ساله " هانیه" و مرکز نگهداری کودکان ۳ تا۶ ساله "مهر بی همتای خوبان "، موسسه خیریه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست ۱۲ تا ۱۸ ساله" صالحین آذربایجان"، موسسه خیریه نگهداری نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله "مهر سرای ارومیه"و خانه نوباوگان و شیرخوارگاه "مهر" در ارومیه بازدید میدانی انجام داد.

دکتر بابایی در این بازدید ضمن بررسی مسائل مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست ارومیه طی دیداری صمیمی با کودکان و نوجوانان آشنا و گفت و گو کرد.

گفتنی است در طول بازدیدهای انجام شده علی درویش، کارشناس دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور پرونده های مراکز مورد بازدید را بررسی و دستورالعمل های لازم را جهت رفع مشکلات صادر کرد.

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

بازدید میدانی مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از مراکز نگهداری فرزندان شبه خانواده شمال استان آذربایجان غربی

کد خبر 39093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک