جلسه هم اندشی مدیرکل بهزیستی استان با مسئولین مراکز مثبت زندگی برگزار شد

روز سه شنبه یکم تیرماه جلسه هم اندیشی مدیرکل بهزیستی استان با مسئولین مراکز مثبت زندگی در راستای بررسی مشکلات و چالشهای این مراکز در محل دفتر مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز، در آغاز این جلسه مراکز مثبت زندگی به بازگویی مشکلات و چالش های خودپرداختند که یکی از اساسی ترین مشکلاتی که در این خصوص مطرح شد ، مسائل مالی و محدودیت بودجه تخصیص داده شده به این مراکز بود و اظهار داشتند موفقیت در چنین پروژه هایی که می تواند دربرگیرنده سرمایه اجتماعی کلان برای دولت و نوعی شاخص توسعه برای کشور محسوب شود نیازمند درنظر گرفتن میزان بودجه بیشتر و برنامه ریزی در خصوص آسیب شناسی در سطح کشور است.

از دیگر مشکلاتی که نمایندگان مراکز مطرح نمودند ،سامانه مورد استفاده بود و اذعان داشتند به لحاظ زیرساختی در طراحی آن باید نیازها و فعالیتهای سه حوزه ی تخصصی در نظر گرفته شود به طوری که نیاز مددکار را رفع کند و نیازمند نرم افزارهای کمکی نباشد و نظر به اینکه نرم افزارهای موجود به علت ماهیّت کمی سازی موضوعات قادر به بررسی مسائل کیفی مددکاری مانند گزارش بازدید نیست ارزیابی دقیق و صحیح عملکرد مددکاران امکان پذیر نخواهد بود، علاوه بر این عدم امکان راستی آزمایی اطلاعات مددجویان، عدم دسترسی در خصوص استعلام موارد فوتی و پیگیری وضعیت پرونده ها، انجام مکاتبات به صورت دستی بدون در نظر گرفتن آی تی بیس بودن این مراکز، عدم وجود پشتیبانی آنلاین سامانه و همچنین عدم دسترسی به سامانه ارمغان به منظور رصد اطلاعات مددجویی از قبیل دریافت مستمری و کمک های موردی از دیگر مشکلاتی بود که این مراکز در ارتباط با سامانه مطرح نمودند.

در ادامه نمایندگان مراکز مطرح کردند : مواردی از قبیل ضرورت انجام بازدید دوم به فاصله زمانی کم منجر به اتلاف زمان مفید و بازداری از انجام فعالیتهای مددکاری می شود و از یک سو منجر به استرس های شغلی برای مددکاران و از سوی دیگرمزاحمت برای مددجویان خواهد شد در صورتی که این مشکل ضمن انجام بازدید اول به صورت الزامی و بازدید دوم در صورت ضرورت، حل میگردد و همچنین وجود نظام بروکراسی اداری، رسیدگی به فیزیک پرونده ها و درخواست ارائه آمارهای مکرر منجر به محدود شدن فعالیتهای موثر و کاهش زمان برای برقراری ارتباط با خانواده مددجویان گردیده است.

از دیگر چالشهای مطروحه که مراکز با آن مواجه بودند می توان به مشکلاتی در امر مناسب سازی مراکز استیجاری، مسائلی در خصوص قطع مستمری مددجویان اعصاب و روانی که از کار افتادگی میگیرند، تعیین تکلیف پرونده های بلاتکلیف و جایگزینی پرونده های پشت نوبت اشاره کرد.

در ادامه جلسه دکتر «اسدالله حیدری» مدیرکل بهزیستی استان پس از استماع صحبتهای کلیه مسئولین مراکز مثبت زندگی ضمن تبریک به مناسبت میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی همین چالشهاو مشکلات مراکز مثبت زندگی است و همچنین بررسی این موضوع که اهداف سازمان بهزیستی از زمان تاسیس این مراکز تا کنون چه اندازه محقق گردیده است.

دکتر حیدری افزود: ارزیابی عملکرد مراکز مثبت زندگی با نگاهی به میزان هزینه ها و درآمد این مراکز کار قابل محاسبه است و به همین خاطر باید تمام تلاش خود را در راستای افزایش درآمد این مراکز به منظور افزایش بهره وری به کارگیریم تا گامی در جهت رفاه جامعه هدف برداریم.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: هدف از راه اندازی این مراکز بررسی و ارزیابی مشکلات مددجویان با نگاهی تخصصی تر است، نظر به این که هیچ کاری خالی از ایراد نیست بر این فعالیت نیز انتقاداتی وارد است که امیدواریم از این انتقادات به منظور پیشرفت کار استفاده کرده و نقایص موجود در فرآیند آن را مرتفع کنیم و تلاش و زحمات این مراکز به اقدامات خوب و عالمانه منجر شود و در جهت کاهش آلام جامعه هدف بهزیستی هدایت شود.

وی در ادامه افزود: در راستای فعالیت این مراکز نگاه بهزیستی به شرکای کاری خود نباید نگاهی از بالا به پایین باشد و باورهایی از قبیل این که بهزیستی پدر بخش خصوصی خود است نادرست و ناکارآمد است بلکه باید این مراکز را  به عنوان همکاران و شرکای کاری بهزیستی در نظرگرفت، بنابرین نوع تعامل و برخورد باید سازنده باشد و برخورد معاونین، کارشناسان و بازرسین به شکلی نباشد که ذره ای یاس و ناامیدی به این مراکز تزریق گردد.

دکتر حیدری گفت: بهزیستی ادعای مددجو محوری و مردم محوری دارد و متکی به مردم است به طوری که بخش عمده ای از نیازهایش از طریق بخش خصوصی و مشارکت های مردمی تأمین می شود، بنابرین انتقاداتی که بر فعالیتهایش وارد می شود باید به صورتی باشد که این سرمایه اجتماعی آسیب نبیند چرا که هر کار جدیدی با چالشهایی  مواجه است که به مرور زمان قابل رفع خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: طراحی ساختار این مراکز براین اساس است که هزینه ها برای دولت و جامعه هدف تحت پوشش کاهش یابد و فعالیت ها مددکار محور و علمی صورت پذیرد به صورتی که موضوع توانمندسازی مددجویان نقطه نهایی کار باشد و شرایط زندگی جامعه هدف بهبود یابد و بتواند مستقل شود.

وی در ادامه افزود: برای احقاق حقوق این مراکز راه حل اساسی آن است که انجمن صنفی متشکل از خود این مراکز تشکیل گردد و ضمن پیدا کردن شخصیت حقوقی بتوانند از مسائل قانونی، حق و حقوق خود دفاع کند.

مدیرکل بهزیستی استان در خصوص مشکلات سامانه ای اظهار داشت: در آغاز امر سامانه طراحی شده بسیار ناکارآمد و پیش پا افتاده بود ولی کم کم ضمن ایجاد تغییراتی، تکامل بیشتری پیدا کرد ولیکن چالشهای موجود در جریان کار برطرف خواهد شد.

دکتر حیدری در خصوص ماهیت کمی سازی سامانه ها و نرم افزارهای موجود گفت: این موضوع اجتناب ناپذیر است که مسائل و موضوعات انسانی از عمق بیشتری برخوردارند و بکارگیری این نرم افزارها نوعی کمیّت گرایی افراطی است که از دانش انسانی فاصله دارد و این امر که تعداد بازدیدهای صورت گرفته به عنوان ملاک امتیاز و برتری در نظر گرفته شود هرگز گویای عمق و کیفیت بازدیدها نخواهد بود بلکه محتوای گزارشات بازدید حائز اهمیت است.

وی در ادامه افزود: موضوع بازدید دوم به رغم مشکلات مطروحه مورد تاکید مسئولین و سایر نمایندگان استان هاست، در این مبحث بهترین راه حل گسترش نهادهای مدنی است و اینجا نیازبه تشکیل انجمن صنفی برجسته می شود تا نیازها مطرح شود و ارائه مطالبات از این طریق پیگیری شود.

مدیرکل بهزیستی استان گفت: در حال حاضر به یمن حضور مراکز مثبت زندگی امیدواریم مشکلاتی از قبیل اطلاعات نادرست و آدرس های غلط درج شده در پرونده ها حل شود.

وی گفت : بهزیستی البرز تلاش می کند اکثر فعّالیت های تخصصی را به منظور حمایت بیشتر و توجیه اقتصادی به مراکز مثبت زندگی واگذار کند که البته در این امر در کل کشور پیشگام هستیم و بحث آمبلیوپی و پیشگیری از آسیب ها به مراکز مثبت زندگی سپرده شده است تا  بتوانیم برای این مراکز درآمدزایی و افزایش تجارب حرفه ای داشته باشیم.

وی افزود: در بحث مناسب سازی مراکز استیجاری باید گفت در کلیه ادارات و اماکن عمومی باید مناسب سازی صورت گیرد و مراکز مثبت زندگی نیز مکلّف به انجام این کار هستند و استثنایی در خصوص مراکز استیجاری و غیراستیجاری قائل نیستیم و با توجه به جامعه هدف بهزیستی باید این حداقل ها رعایت شود چراکه عدم مناسب سازی منجر به ایجاد آثار مخربی میشود که مهمترین آن نادیده گرفتن درصد زیادی از افراد جامعه از جمله معلولین و کم توانان جسمی خواهد بود.

دکتر حیدری در ادامه در خصوص انتظار برخی مراکز به منظور برخورداری از خدمات بیشتر به علت قرارگرفتن در مناطق حاشیه ای گفت: اکثر جامعه هدف بهزیستی در مناطق حاشیه ای سکونت دارند و به لحاظ امکانات در وضعیت معیشتی ضعیفی هستند از این رو نمی توان تفاوت بارزی در خصوص رسیدگی و ارائه امکانات قائل شد اما حتما درباره این موضوع بررسی هایی صورت خواهیم داد.

دکتر حیدری گفت: بحث فوتی ها را به جد پیگیری کنید و با آگاهی از وضعیت مددجو سریعا جهت قطع مستمری ایشان اطلاع رسانی و اقدام نمایید.

مدیرکل بهزیستی استان البرز در پایان اظهار داشت: بهزیستی البرز در کنار مراکز مثبت زندگی است و زبان گویای آنهاست، در تمامی جلسات برگزار شده تلاش کردیم صدای رسای مراکز مثبت زندگی باشیم و نگرانی ها و دغدغه های این مراکز را مطرح کنیم و بسیار امیدواریم با گشایشی که در آینده ای نزدیک در کشور ایجاد خواهد شد مشکلات مربوط به این مراکز مرتفع گردد.

کد خبر 38505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک