اطلاعیه شماره ۷- دعوت به مصاحبه تخصصی هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر

اطلاعیه شماره ۷ جهت دعوت به مصاحبه تخصصی هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر صادر شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی هرمزگان ، در متن این اطلاعیه آمده است:
داوطلب شماره ۱- زینب جاویدی
داوطلب شماره ۲- مریم جنگجوی برنطین
داوطلب شماره  ۳ – سیمین روشنی

با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبین معرفی شده به مرحله مصاحبه تخصصی هشتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی ، بدینوسیله از شما دعوت می گردد جهت انجام مصاحبه تخصصی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ به اداره کل بهزیستی هرمزگان به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.
  بندرعباس - بلوار آیت الله غفاری اداره کل بهزیستی هرمزگان - معاونت پشتیبانی و منابع انسانی – واحد استخدام

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی هرمزگان

کد خبر 37654

دسترسی سریع به خدمات الکترونیک