جدول زمانبندی مصاحبه تخصصی قبول شدگان آزمون استخدامی فراگیر دی ماه ۱۳۹۹

مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان بهزیستی در هشتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، برگزار می‌شود.

 

روز مصاحبه تاریخ مصاحبه نام استان  نام   نام خانوادگی     نام پدر    خوشه ی اصلی انتخابی عنوان شغل محل
چهارشنبه
(صبح)
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ قزوین  جواد پورمرادیان اسفندابادی داود ۲۴۰۰۱۱۳۶۱۰ کارشناس اموربهزیستی
قزوین  فاطمه تقوی محمدابراهیم ۴۳۱۰۰۹۶۱۳۱ کارشناس اموربهزیستی
قزوین  سانازبیگم حسینی سیدعزیزاله ۴۳۲۳۷۲۳۶۸۷ کارشناس اموربهزیستی
قزوین  فاطمه خواجه وند کامران ۴۳۱۰۳۵۴۵۴۸ کارشناس اموربهزیستی
قزوین  مرضیه صلایی ذبیح اله ۴۳۲۴۱۸۷۸۵۱ کارشناس اموربهزیستی
قزوین  حسن طاهرخانی امامعلی ۴۳۹۱۳۵۵۰۸۶ کارشناس اموربهزیستی
قزوین  معصومه قلی پور علی ۴۳۱۰۵۴۹۹۹۳ کارشناس اموربهزیستی
قزوین  ساناز مرادی کلارده یداله ۴۳۲۴۴۹۲۳۰۱ کارشناس اموربهزیستی
گیلان  رحیم پورکاظم نیاول نوروز ۲۷۱۰۲۴۵۱۵۹ کارشناس امورتوانبخشی
گیلان  مریم حبیبی دیلمی علی ۵۱۷۰۰۸۶۹۶۲ کارشناس امورتوانبخشی
گیلان  نغمه لمترمحمدی حمید ۲۲۷۰۰۶۴۹۳۳ کارشناس امورتوانبخشی
گیلان  محدثه میرزایی کوکنه ایرج ۲۶۵۰۲۲۰۱۲۰ کارشناس امورتوانبخشی
گیلان  سیده سحر میرکشمیری سیدعلی ۲۵۸۰۷۱۱۲۲۸ کارشناس امورتوانبخشی
گیلان  زکیه نوری ثابت فخرالدین ۲۶۸۰۱۱۹۳۵۵ کارشناس امورتوانبخشی
گیلان  شهرام هادوی ابدبوچالی مظفر ۲۶۸۰۰۸۲۷۶۱ کارشناس امورتوانبخشی
گیلان  محمدصادق هادی پور هادی ۲۵۸۰۴۵۴۱۰۱ کارشناس امورتوانبخشی
خراسان جنوبی  هاجر حسینی حسن ۶۵۱۹۵۶۶۶۸ کودکیار
خراسان جنوبی  فاطمه حسینی فر عبدالحسین ۶۵۱۸۸۷۳۱۳ کودکیار
خراسان جنوبی  الهه خسروی حسن ۶۴۰۴۲۸۳۱۲ کودکیار
خراسان رضوی  سمانه شاهی صنوبری احمد ۹۴۵۰۶۶۹۲۹ کودکیار
خراسان رضوی  وجیهه عسکرنیافعال محمود ۹۴۵۷۵۵۱۰۴ کودکیار
خراسان رضوی  سیده محبوبه فرقانی سیدحسین ۹۴۴۷۸۸۴۶۷ کودکیار
چهارشنبه
(عصر)
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ فارس  محبوبه اذرمهر محمدعلی ۶۵۶۹۹۴۰۰۵۸ کارشناس اموربهزیستی
فارس  روح اله حاتمی فیروز ۲۳۷۰۹۰۹۴۳۹ کارشناس اموربهزیستی
فارس  فهیمه حقیقت محمدرضا ۶۵۴۹۹۱۳۳۴۹ کارشناس اموربهزیستی
فارس  رضا زادمهر پرویز ۲۲۸۱۵۷۴۸۲۲ کارشناس اموربهزیستی
فارس  مهدی زارعی رمضان ۲۵۵۹۳۱۱۲۱۶ کارشناس اموربهزیستی
فارس  رضا سلیمانی مطلب ۶۴۹۹۹۶۸۵۰۱ کارشناس اموربهزیستی
فارس  جهانتاب کهزادی نیا عزیزمحمد ۲۴۵۲۴۲۲۱۴۲ کارشناس اموربهزیستی
فارس  مینا محلاتیان بابکی محمد ۲۵۵۹۸۸۸۱۳۰ کارشناس اموربهزیستی
کردستان  بهنام تمجیدی صلاح الدین ۳۷۵۰۱۷۶۳۹۶ مسیول خدمات مالی
کردستان  شعله حسین پناهی قروچای توفیق ۵۵۸۰۰۶۴۱۳۶ مسیول خدمات مالی
کردستان  ایوب رضایی حسن ۳۷۳۳۱۱۵۲۶۰ مسیول خدمات مالی
کردستان  روناک روحانی محمدصدیق ۳۸۳۰۰۹۳۴۲۱ مسیول خدمات مالی
کردستان  یاور یوسفی نیا احمد ۳۸۳۰۱۲۳۳۹۶ مسیول خدمات مالی
بوشهر نادر حسن زاده محمود ۳۵۱۰۰۱۷۰۸۰ کارشناس اموربهزیستی //۱
بوشهر ابچر حسین البرز ۴۲۴۰۰۰۷۶۳۱ کارشناس اموربهزیستی //۱
بوشهر سیده نرجس حسینی خاییزی سیدمحمود ۳۵۵۹۹۰۱۳۰۸ کارشناس اموربهزیستی //۱
بوشهر زینب سفیدکردار کاوس ۳۵۶۹۷۲۴۷۷۸ کارشناس اموربهزیستی //۱
بوشهر نرگس غلامیان عبدالرسول ۳۵۵۹۷۶۸۴۰۳ کارشناس اموربهزیستی //۱
بوشهر سیده زهرا موسوی سیدمظفر ۲۳۸۰۲۰۳۸۱۴ کارشناس اموربهزیستی //۱
زنجان  محمد مرادی صفی اله ۵۶۰۰۰۰۷۱۳۲ کارشناس اموربهزیستی //۱
زنجان  افسانه نجفی حمید ۴۲۸۵۴۸۶۱۰۵ کارشناس اموربهزیستی //۱
کد خبر 36883

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک