آگهی مناقصه اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه منتشر شد

اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات مشارکت در ارائه خدمات اورژانس اجتماعی از طریق خرید خدمت از بخش غیر دولتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمانشاه: اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات مشارکت در ارائه خدمات از طریق خرید خدمت از بخش غیر دولتی شامل روانشناسی، مددکاری، حقوقی و نقلیه جهت اجرای برنامه اورژانس اجتماعی در سطوح 1و2و3 و فعالیت های مختلف از قبیل خط 123، مرکز مداخله در بحران، گشت های سیار و سایر بخش های این فعالیت به شماره فراخوان : 2099003280000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/27  ساعت8 صبح می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز:  سه شنبه تاریخ : 1400/1/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز : شنبه تاریخ : 1400/1/21 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 9 صبح روز : سه شنبه تاریخ : 1400/1/24
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های 
الف : آدرس – کرمانشاه- میدان سپاه پاسداران – بلوار زن – بلوار بهزیستی – اداره کل بهزیستی – واحد حقوقی و تلفن : 8377797-0833 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

کد خبر 33676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک