فراخوان تمدید همکاری موسسات و کلینیک های اجتماعی بهزیستی شهرستان ری اعلام شد

فراخوان تمدید همکاری موسسات و کلینیک های اجتماعی برای فعالیت در طرح مدیریت مورد معتادان بی بضاعت پیشگیری و درمان اعتیاد در شهرستان ری اعلام شد.

فراخوان تمدید همکاری موسسات و کلینیک های اجتماعی برای فعالیت در طرح " مدیریت مورد معتادان بی بضاعت" پیشگیری و درمان اعتیاد در شهرستان ری
سازمان بهزیستی با هدف پیشگیری از اعتیاد با چشم انداز ارتقا سلامت اجتماعی در طرح "مدیریت مورد معتادان بی بضاعت" برابر دستورالعمل های این طرح در سطح شهرستان ری دعوت به همکاری می نماید.
شرایط عمومی:
1-    موسسات متقاضی باید دارای پروانه فعالیت و تاسیس (روزنامه رسمی، اساسنامه) معتبر از سازمان بهزیستی استان تهران باشند.
2-    موسسات متقاضی باید سابقه حداقل یک سال فعالیت و تجربه در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد را داشته باشند.
3-    موسسات متقاضی طرح "مدیریت مورد معتادان بی بضاعت " باید در اهداف اساسنامه شان پیشگیری و درمان اعتیاد قید شده باشد.
شرایط اختصاصی:
1-    موسسات متقاضی طرح "مدیریت مورد معتادان بی بضاعت" باید در اهداف اساسنامه شان پیشگیری و درمان قید شده باشد.
2-    کارشناسان موسسات متقاضی باید دارای مدارک تحصیلی معتبر و مرتبط باشند.
3-    موسسات با سابقه همکاری رضایت بخش با شهرستان تابع خود در الویت انتخاب دارند.

فعالیت های مورد انتظار در طرح "مدیریت مورد معتادان بی بضاعت:

1-    حضور وشروع به فعالیت مددکاران معرفی شده حداقل دو هفته قبل از ترخیص معتادان بی بضاعت در مرکز ماده 16 و سایر مراکز معرفی شده از طرف معاونت پیشگیری.
2-    اجرای دقیق مفاد دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی واحد مدیریت درمان وکاهش آسیب معتادان بی بضاعت معاونت توسعه و پیشگیری کشور مصوب سال1397در راستای توانمندسازی معتادان معرفی شده
3-    طرف دوم مکلف است نیروهای موردنیاز جهت اجرای موضوع تفاهم نامه از جمله مددکاران اجتماعی را بکارگرفته وکلیه حقوق و دستمزد آنان را وفق مقررات قانون کار و تامین اجتماعی پرداخت نموده و پاسخگوی هرگونه دعاوی مطروحه دراین خصوص در مراجع قضایی و شبه قضایی باشد و سازمان هیچگونه تکلیفی دراین زمینه ندارد.
4-    طرف دوم موظف است موضوع قرارداد را به نحو احسن به انجام رسانده و بصورت ماهیانه گزارش عملکرد خودرابه ناظرقراردادارائه نماید.
5-    معرفی کتبی مددکاران اجتماعی واجد شرایط مذکور در دستورالعمل مربوطه و مورد تایید ناظر.

شرایط همکاری موسسات :
موسسات مدارک موسسه را بهمراه گزارش عملکرد خود در سال گذشته را به معاونت پیشگیری تابع ارائه نمایند. بررسی و اظهار نظر درباره عملکرد بر عهده معاونت پیشگیری شهرستان ری است.

کد خبر 32175

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک