آگهی فراخوان خرید خدمت خدمات توانپزشکی مورد نیاز افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی شهرستان ری

از جمله نیازهای با اهمیت و اولویت دار معلولان، سالمندان و سایر افراد کم توان، ارائه خدمات توانپزشکی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، وارتوپدی فنی) با کیفیت ودردسترس، برای تمامی توانخواهان واجد شرایط ونیازمند تحت حمایت، بویژه در دوره طلائی رشد است و به منظور پاسخگویی به این نیاز تخصصی، اداره بهزیستی ری، موضوع خرید خدمت از واحدهای توانپزشکی واجد شرایط در سطح شهرستان را دردستور کار قرارداده است.

بر اساس ارزیابی و بررسی بعمل آمده و کیفیت سنجی ارائه خدمات و نتایج حاصل شده در سنوات قبل و به منظور ایجاد تنوع، تامین رفاه و رضایتمندی خانواده های محترم تحت حمایت وایجاد رقابت سالم بین واحد های خرید خدمت شده، معاونت امو ر توانبخشی اداره بهزیستی ری در نظر دارد در سال جاری نیز، خدمات توانپزشکی مورد نیاز افراد دارای معلولیت تحت پوشش را بصورت خرید خدمت تامین نماید.

لذا از متصدیان واحدهای توانپزشکی واگذار شده تحت نظارت بهزیستی، موسسات خیریه دارای مجوز خدمات توانپزشکی واحدهای توانپزشکی وابسته به بخشهای دولتی و غیر دولتی عمومی، همچنین کلینیکهای بخش خصوصی واجد شرایط ودارای پروانه فعالیت معتبراز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی که مایل به همکاری در این زمینه هستند، دعوت می نماید برای انعقاد تفاهم نامه، ضمن ارائه درخواست کتبی وتصویر پروانه فعالیت معتبر، حداکثر تا ۳۰ دی  ماه به اداره بهزیستی شهرستان محل استقرار کلینیک، ارائه نمایند. (موسسات ارتوپدی فنی متقاضی همکاری دراین زمینه هستند، دعوت می نماید برای انعقاد امور توانبخشی بهزیستی ری، مراجعه خواهند نمود.)

لازم به یادآوری است پس از اتمام مهلت یادشده فوق، اداره بهزیستی شهرستان نسبت به بررسی تقاضاهای ارائه شده ودرصورت تایید، انعقاد تفاهم نامه همکاری اقدام خواهد نمود. ضمن آنکه در خصوص پذیرش یا رد تقاضاها، اختیار تام داشته ودرمسیر تامین رضایت و رفاه و رعایت حال خانواده های محترم تحت حمایت، واحدهای توانپزشکی مناسب سازی شده ودارای تجهیزات وفناوریهای روزآمد، همچنین واحدهایی که از تعهد تجربه سوابق کاری ودلسوزی بالاتری برخوردار بوده وشرایط خدمتی بهتر و با کیفیت تری را برای جامعه هدف بهزیستی فراهم نمایند دراولویت خواهند نمود.  

افزودنی است به استناد بخشنامه شماره   ۳۱۷۸۳/۹۸/۹۰۰-۱۳/۳/۱۳۹۸   معاون محترم وزیر ورئیس سازمان بهزیستی کشور، به منظور بهره مندی افراد بیشتری از خدمات فوق الذکر، تعداد جلسات توانبخشی مورد موافقت برای هر فرد، ۲۰ جلسه در سال به ازاء هر خدمت توانپزشکی (پرداخت بیش از ۲۰ جلسه در صورت تایید کمیته های توانبخشی ادارات بهزیستی شهرستانها بلامانع خواهد بود) و سقف مبلغ قابل پرداخت بابت حق الزحمه هر جلسه توانپزشکی، حداکثر مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال و کسر سهم بیمه پایه تعیین می گردد بنابراین در فرآیند ارجاع افراد تحت پوشش به واحدهای طرف تفاهم نامه اولویت با مراکزی خواهد بود که درکنار دارابودن سایر شرایط با تعرفه پایین تر ارائه خدمت نمایند. درخصوص خدمات ارتوپدی فنی شیوه نامه شماره ۱۱۶۸۳۱/۹۶/۷۰۰- ۶/۸/۱۳۹۶ ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور منضم به جدول میزان هزینه کرد اعتبار تامین وسایل کمکی و اندام مصنوعی معلولان ملاک عمل خواهد بود.

کد خبر 28906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

دسترسی سریع به خدمات الکترونیک