آگهی مزایده فروش ملک
(بهزیستی استان کرمان  )

آگهی مزایده فروش ملک (بهزیستی استان کرمان)


اداره کل بهزیستی استان کرمان در نظر دارد تمامی شش دانگ (یک باب ملک) واقع در شهرکرمان خیابان  آبنوس کوچه شماره ۲۰ با پلاک ثبتی ۲۷۳۶ فرعی از ۶ اصلی بخش ۴ کرمان را از طریق مزایده بفروش برساند متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا تاریخ ۱۸/۹/۹۹ به آدرس سایت www.setadiran.ir (سامانه تدارکات دولت )بارگذاری نمایند .
در ضمن هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
روابط عمومی بهزیستی استان کرمان

کد خبر 26597

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک