فراخوان مزایده عمومی فروش اعیان و عرصه املاک در مالکیت اداره کل بهزیستی استان سمنان

اداره کل بهزیستی استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش اعیان و عرصه تعداد ۳ ملک به شرح جدول زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اقدام نماید

اداره کل بهزیستی استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش اعیان و عرصه تعداد ۳ ملک به شرح جدول زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به شرایط ذیل اقدام نماید.


-    مبلغ تضمین شرکت در مزایده به شرح مندرج در اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setdiran.ir) می باشد.
-    زمان دریافت اسناد مزایده : حداکثر ۳روز کاری پس از درج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت.
-    مهلت ارسال پیشنهاد: حداکثر تا ۱۰ روز کاری پس از پایان مهلت دریافت اسناد .
-    زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۹۹/۹/۲۲ در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان .
-    متقاضیان می توانند جهت بازدید از ملک مورد نظر در ساعات و روزهای اداری به اداره بهزیستی شهرستان محل وقوع ملک مراجعه نمایند.


۱-  دامغان (روستای مهماندوست)    با پلاک ثبتی۱/۵۰۳        عرصه۲۱۴۵(مترمربع)      و    عیان ۱۷۶۰(مترمربع)۲ -   سمنان (روستای بیابانک)          با پلاک ثبتی۱/۸۲۰         عرصه ۸۱۷/۲۳(مترمربع)  و   عیان ۱۵۴(مترمربع)


۳     میامی (حسین آباد کالپوش)    با پلاک تبتی۱۶۴/۱          عرصه ۶۰۶(مترمربع)         و    فاقد عیان(فاقد زمین)
          

کد خبر 26107

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک