فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فرایند ارجاع کار (خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی )

اداره کل بهزیستی استان مرکزی درنظر دارد مناقصه عمومی خدمات اورژانس اجتماعی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وباز گشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس www .setadiran.irانجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 25/8/99 میباشد .

موضوع مناقصه:خرید و مشارکت خدمات تخصصی کلیه فعالیتهای اورژانس اجتماعی شهرستانهای محلات ،خنداب وزرندیه (شامل مداخله فردی ،تیم سیار ،خط تلفن 123)

شرایط متقاضی (پیشنهاد دهنده):

- داشتن پروانه فعالیت از کمیسیون ماده26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- داشتن امکانات لازم و نیروی انسانی متخصص و مجرب.

- داشتن ظرفیت آزاد کاری (تعداد و ریالی) جهت ارجاع کار.

- داشتن توان اجرایی و تجربه کافی و مرتبط با موضوع عملیات.

- توانایی مالی متقاضی برای انجام کار.

- حسن انجام کار درخصوص حوزه اورژانس اجتماعی

- پیشنهاد دهندگان می بایست درمحدوده جغرافیایی استان مرکزی باشند .

-محدوده جغرافیایی خدمت بهزیستی استان مرکزی می باشد

-ارائه ضمانت نامه معتبربانکی شرکت درفرایند ارجاع کارپیمانکاری به مبلغ 476.050.500ریال(چهارصدوهفتادوشش میلیون وپنجاه هزار وپانصدریال)موضوع بند الف ماده6آیین نامه تضمین معاملات دولتی  به شماره 123402/ت50659ه مورخ22/9/1394هیات وزیران

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 14روز چهارشنبه تاریخ 28/8/99

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 14روز یکشنبه  تاریخ 9/9/99

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 10روز دوشنبه  تاریخ 10/9/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصه وارائه پاکت الف :آدرس خیابان دانشگاه -اداره کل بهزیستی استان مرکزی –واحد حراست وتلفن 8-33671004و33671720و 33667343

مناقصه گزار در رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

این مناقصه با یک نفر برنده نیز قابل قبول می باشد.

حضور مناقصه گران درجلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس :41934-021  دفتر ثبت نام : 88969737و85193768

کد خبر 25934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 7 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک