فراخوان تاسیس مراکز نگهداری فرزندان بی سر پرست و بد سرپرست ( خانه های کودکان ونوجوانان )

اداره کل بهزیستی استان قم در نظر دارد مراکز نگهداری کودکان بی سر پرست و بد سر پرست( خانه فرزندان 3تا6سال دختر و پسر )( خانه فرزندان 7تا 12سال و 13تا 18 سال دختر)( خانه فرزندان 7تا 12سال و 13تا 18 سا ل پسر) را از طریق برگزاری فرخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

اداره کل بهزیستی استان قم در نظر دارد مراکز نگهداری کودکان بی سر پرست و بد سر پرست( خانه  فرزندان 3تا6سال دختر و پسر )( خانه فرزندان 7تا 12سال و 13تا   18 سال دختر)( خانه فرزندان 7تا 12سال و 13تا   18 سا ل پسر) را از طریق برگزاری فرخوان عمومی به اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ درج آگهی ،نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مربوطه به دبیرخانه کمیسیون ماده 26 اداره کل بهزیستی استان قم واقع در 75 متری عمار یاسر-مجتمع ادارات –اداره کل بهزیستی قم-دبیرخانه کمیسیون ماده 26 اقدام نمایند.

"شرایط  عمومی واختصاصی متقاضیان تاسیس "

1-موسسه می بایست دارای پروانه تاسیس از بهزیستی باشد.

 2---موسسه باید دارای توانمندی  مالی  بوده و به اعتبارات و  منابع دولتی وابستگی نداشته باشد .

3- اولویت با موسسه ای است که توانایی لازم جهت تهیه و تامین فضای مناسب وتجهیزات و نیروئی انسانی برای راه اندازی مرکزمطابق با استانداردها ی تعیین شده در دستورالعمل ها  را داشته باشد.

4--به کار گیری مسئول فنی دارای شرایط

5—اداره کل بهزیستی استان در قبول یارد متقاضیان مختار می باشد .

6- ارائه سوابق فعالیت و همکاری با بهزیستی و مستندات مربوط به توان مالی موسسه جهت اداره  مرکز 

-مدارک مورد نیاز:

-درخواست کتبی موسسه (با مهر موسسه و امضای اشخاصی که حق امضادارند )،تصویر اساسنامه موسسه مطابق آخرین تغییرات موسسه در روز نامه رسمی ،آگهی تغییرات موسسه منتشره در روزنامه رسمی ،تصویر پروانه تاسیس

کد خبر 25758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک