آذربایجان شرقی | کاهش همسرآزاری در آذربایجان‌شرقی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی گفت: سال گذشته برای ۶۶۵ مورد همسرآزاری و خشونت علیه زنان در بهزیستی استان پرونده تشکیل شد که نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است.

محسن ارشد زاده در گفت و گو با خبرنگاران اظهارداشت: زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند با حکم قضائی در مرکز بهزیستی پذیرش و اقدامات مددکاری و روانشناسی برای آنها انجام شود تا در صورت امکان بازگشت به خانه این امر تحقق یابد و در غیر این صورت برای زندگی مستقل توانمند سازی می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی همچنین گفت: ۳۸۵ هزار نفر از خدمات بهزیستی استان بهره‌مند می‌شوند که ۱۴۵ هزار نفر در قالب ۱۱۵ هزار خانواده از خدمات مستمری بهره‌مند هستند و ۲۰۰ هزار نفر نیز از خدمات موردی یک یا چند خدمت در سال بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به اینکه ۴ درصد جمعیت استان درچار معلولیت هستند، افزود: ۱۶۰ هزار نفر معلول مددجوی بهزیستی هستند که از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر خدمات مستمر دریافت می کنند.

ارشدزاده با اشاره به اینکه سالمندان ۱۱ درصد از جمعیت آذربایجان شرقی را تشکیل می دهند، اضافه کرد: ۴۲۰ هزار نفر از جمعیت آذربایجان‌شرقی در سن سالمندی هستندکه نشان از بالا بودن امید به زندگی است به طوری که پنجمین استان از نظر جمعیت سالمندی هستیم.

وی گفت: ۸۰ درصد از سالمندان استان نیاز به خدمات بهزیستی ندارند و در بخش مراقبت و نگهداری ۹۹ درصد خدمات، خانواده محور بوده و کمتر از یک درصد به دلیل بی‌سرپرستی و بیماری در مراکز نگهداری می‌شود.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: از ۹ هزار نفر بیمار اعصاب و روان مزمن نیازمند به کمک در استان، ۴ هزار و ۶۰۰ نفر از خدمات بهزیستی بهره‌مند بوده و ۵۰۰ نفر نیز به صورت شبانه‌روزی در مراکز نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۲۷ مرکز خدمات توانبخشی در استان وجود دارد که ۳۵ مرکز شبانه روزی برای نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن و ۹۲ مرکز به صورت مراکز روزانه فعالیت می‌کنند که در مجموع همه ساله برای ۱۰ هزار نفر خدمات می‌دهند.

ارشدزاده گفت: یک‌هزار و ۹۲۰ کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی استان هستند که یک‌هزار و ۶۳۰ نفر از آنها در کنار خانواده و اقوام و آشنایان درجه یک خود زندگی می کنند و ۲۹۰ نفر در خانه‌های کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نگهداری می شوند.

وی یادآوری کرد: ۲۴ خانه کودک در استان وجود دارد که به غیر از شیرخوارگاه احسان، مابقی در قالب خیریه و توسط خیران و مردم اداره و تأسیس شده است.

کد خبر 1674

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک