آذربایجان شرقی |  مرکز مشاوره تخصصی کودکان استثنایی

مدیر کل بهزیستی استان در مراسم افتتاح مرکز مشاوره تخصصی کودکان استثنایی سرآمد شهرستان مراغه ایجاد مراکز مشاوره تخصصی به کودکان استثنایی را از رویکردهای جدید در زمینه ارائه خدمات مشاوره دانست .

مدیر کل بهزیستی استان در مراسم افتتاح مرکز مشاوره تخصصی کودکان استثنایی سرآمد شهرستان مراغه ایجاد مراکز مشاوره تخصصی به کودکان استثنایی را از رویکردهای جدید در زمینه ارائه خدمات مشاوره دانست .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی ،محسن ارشد زاده در این مراسم که در دومین روز از هفته بهزیستی با حضور فرماندار شهرستان و معاونین بهزیستی استان برگزار شد ؛با بیان نقش این گونه مراکز در پرورش خلاقیت و توانمند سازی کودکان مراجعه کننده به این دسته از مراکز  ،مشاوره هنر درمانی و پرورش استعداد های کودکان را از جمله مزایای این مراکز عنوان کرد.

مجتمع خدمات بهزیستی پرتو مهر دومین افتتاح بهزیستی در مراغه بود که توسط یکی از زنان سرپرست خانوار راه اندازی شده بود و با 120 پرونده زنان سرپرست خانوار در حال ارائه خدمت به این قشر بود .

ارشد زاده در این زمینه اظهار داشت: در راستای سیاستهای برون سپاری ،بهزیستی آذربایجان شرقی نیز 90 درصد از فعالیتهای خویش را برون سپاری نموده و مجتمعات بهزیستی علاوه بر ارائه خدمات در حوزه های توانبخشی ،امور اجتماعی و پیشگیری ،برای چندین تن نیز اشتغال زایی ایجاد کرده است.

اتمام احداث 300 واحد مسکن خانواده دارای دو عضو معلول در سال 97 و عملیاتی شدن 300 پروژه از 500 واحد مسکن دو معلوله جدید از گزارشاتی بود که مدیر کل بهزیستی استان در افتتاح مسکن مددجویی یکی از زنان سپرست خانوار به آن اشاره نمود.

خدمت بی منت و داوطلبانه جامعه هدف بهزیستی آنان را شرکای اجتماعی و حامیان بهزیستی دانست که نیت خیر خواهانه خویش را به اثبات رسانده اند و منشاء خیر و برکات می باشند.

کد خبر 1637

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک