راهکارهای مقابله با استرس ناشی از کرونا ویروس

دفتر مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی کشور به منظور آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در خصوص مقابله با استرس ناشــی از کرونا ویروس، راهکارهـای مقابله و کاهش اثرات مخرب این استرس را تهیه و منتشر کرده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با توجه به اینکه استرس ناشــی از کروناویروس در ســطح جامعه اعم از عموم مردم، متخصــصان، افراد آســیب پـذیر، کودکان و نوجوانان و افراد سوگوار، اثرات روان شـناختی قابل توجهی را به دنبال دارد، راهکارهای  مقـابله بـا این استرس، توسـط دفتر مشاوره و امور روان شـناختی سازمان بهزیستی تهیه شده است.  

راهکارهای مقابله با استرس ناشی از کرونا ویروس

کد خبر 15189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =