معاونت توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را ، درجهت قادر سازی شخص معلول ، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی وعملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی وروانی واجتماعی وحفظ این توانایی ها انجام می دهد.

تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت کمک هزینه درمان و وسایل کمک توانبخشی 
مقدمه : 
معاونت توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را ، درجهت قادر سازی شخص معلول ، بمنظور دست یابی به سطح نهایی توانایی وعملکرد جسمی ، حسی ، ذهنی وروانی واجتماعی وحفظ  این توانایی ها انجام می دهد  . براین اساس فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای استقلال بیشتر می باشد . دراین میان معلول به فردی اطلاق می گردد که بنا به تشخیص کمیسیون تشخیص معلولیت براثر ضایعه جسمی ، ذهنی ،حسی ، روانی ویا توام اختلال مستمر وقابل توجهی درسلامت وکارایی عمومی وی ایجاد گردد بطوریکه موجب کاهش استقلال فرد درزمینه های اجتماعی واقتصادی شود . دراین میان هدف معاونت توانبخشی  توانمند سازی جسمی ، فرهنگی واجتماعی معلولین که فرآیندی هدفمند بارویکردی چند جانبه است ، می باشد  .خدمات توانبخشی شامل خدمات حرفه ای ، اجتماعی ، آموزشی وتوانبخشی مبتنی برجامه  ، شبانه روزی ، تامین وسایل کمک توانبخشی وغیره  می گردد .اهداف تعیین دوشاخص ذیل بمنظور ارزیابی عملکرد معاونت توانبخشی درحوزه توانمند سازی افراد دارای معلولیت وبالابردن مشارکت ایشان درجامعه بطور ویژه وارائه خدمات توانبخشی درابعاد گوناگون توانبخشی پزشکی ، حرفه ای آموزشی واجتماعی به کلیه گروه های هدف سازمان شامل معلولان ، سالمندان وبیماران روانی مزمن است .
هدف :    
وسایل کمک توانبخشی تنها به افرادی که کارت شناسایی معلولیت از سازمان بهزیستی داشته باشند تعلق می گیرد..  متقاضیان وسایل کمک توانبخشی با ید درخواست خود را به مددکار مربوطه ارائه گردد تا درخواستایشان توسط کارشناس تخصصی توانبخشی مربوطه مورد تایید قرار گیرد و سپس بعد از طرح در کمیته شهرستان مربوطه به مددجو تحویل می گردد. معلولان بخشی از سرمایه‌ های انسانی کشور هستند و افتخارات فراوانی را نیز برای کشور به ارمغان آورده‌اند لذا بایدبسترهای لازم از قبیل وسایل کمک توانبخشی برایشان فراهم گردد تا بتوانند مانند دیگر اقشار جامعه بتوانند از همه ظرفیت‌های لازم برای زندگی عادی استفاده کنند.. 
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : 
پس از تایید کمیسیون تسخیص معلولیت وتشکیل پرونده وارائه برگه درخواست،تایید توسط کارشناس تخصصی توانبخشی مربوطه ودریافت مدار ک مثبته  ، کلیه مدارک به به کمیته شهرستان مربوطه ارسال می گردد و پس از تایید در کمیته وسایل کمک توانبخشی به ایشان تحویل می گردد.
مدارک لازم برای دریافت خدمات :
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :
-تصویر تمام  صفحات شناسنامه توانخواه واعضائ خانواده 
-تصویر کارت ملی توانخواه واعضاء خانواده 
-تصویر صفحه اول دفترچه بیمه توانخواه واعضائ خانواده 
-تصویرکارت بیمه تکمیلی 
-تصویر اجاره نامه 
-تصویر سرکوپن 
-فیش اب ویا برق 
-سه قطعه عکس 3*4 رنگی زمینه سفید
در صورتی که توانخواه قبلاً از وسایل کمک توانبخشی مثل ویلچر استفاده کرده است باید 5 سال از آن تاریخ گذشته باشد.
مدارک لازم برای دریافت وسایل کمک توانبخشی
    اصل و کپی شناسنامه
    اصل و کپی معرفی نامه و تعهدنامه ی سازمان بهزیستی (برای معلولین)
    درخواست مددجو مبنی بر نیاز به وسیله کمک توانبخشی مورد نظر
    تاییدیه کمیته تخصصی شهرستان مربوطه
مراحل انجام کار:پس از تایید کمیسیون تسخیص معلولیت وتشکیل پرونده وارائه برگه درخواست،تایید توسط کارشناس تخصصی توانبخشی مربوطه ودریافت مدار ک مثبته  ، کلیه مدارک به به کمیته شهرستان مربوطه ارسال می گردد و پس از تایید در کمیته وسایل کمک توانبخشی به ایشان تحویل می گردد.
تعداد مرتبه مراجعه حضوری : 2 مرتبه 
نیاز به استعلام خاصی نمی باشد 
هزینه ها وپرداخت ها : 
هیچگونه وجهی از توانخواه دریافت نمی گردد  .    
دوره عملکرد :
بهره مندی هر 5 سال یکبار برای هر وسیله توانبخشی  می باشد .

خاتمه توافقنامه 
براساس قوانین صادره این خدمت ارائه می گردد وتوافقنامه ای دراین خصوص منعقد نشده است .

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک