برنامه کاهش آسیب با هدف ارتقا سطح مشارکت جامعه هدف در جهت کاهش بروز و شیوع آسیب های جسمی و روانی و اجتماعی اعتیاد با استراتژی آموزش پیشگیری ازا ایدز و ایجاد مراکز باشگاه مثبت و ارائه خدمات پیشگیرانه در سطح و گستره بیشتری در سطح جامعه فعالیت می کند .و در ۳سطح اولیه،ثانویه و ثالثیه ارائه خدمات دارد.

 برنامه کاهش آسیب با هدف ارتقا سطح مشارکت جامعه هدف در جهت کاهش بروز و شیوع آسیب های جسمی و روانی و اجتماعی اعتیاد با استراتژی آموزش پیشگیری ازا ایدز و ایجاد مراکز باشگاه مثبت و  ارائه خدمات پیشگیرانه در سطح و گستره بیشتری در سطح جامعه فعالیت می کند. و در ۳سطح اولیه، ثانویه و ثالثیه ارائه خدمات دارد
هدف : کاهش بروز و شیوع مصرف مواد تزریقی واعتیاد آور و عوارض مرتبط با ایدز واعتیاد در جامعه 
افزایش و ارتقاء عوامل محافظتی، پیشگیری در سطح ۲ و پیشگیری ومداخله و درمان با توجه به دگر دیسی ایدز و  اعتیاد 
کاهش عوامل خطر در برابربیماریهای ناشی از اعتیاد همچون ایدز هپاتیت و ...
ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات درمان و کاهش آسیب درحوزه اعتیاد و پیشگیری از ایدز
مسئولیت : ارائه خدمات کاهش آسیب در مراکز باشگاه مثبت. مراکز گذری و هر امکان آموزشی 
تعهدات متقابل خدمت گیرنده ودستگاه اجرایی : 
-خدمت گیرندگان بدون هیچ تعهدی مراجعه کرده و خدمات دریافت می کنند فقط در حد رعایت حقوق شهروندی و رعایت مقررات داخلی مرکز.
-ارائه خدمات برابر دستور العملهای سازمانی 
مدارک لازم برای دریافت خدمات : مدارک شخصی
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده :مدارک شخصی
مدت زمان انجام خدمت : در طول سال
تعداد مرتبه مراجعه حضوری : بدلخواه
هزینه ها وپرداخت ها : رایگان
    
دوره عملکرد :یکساله
خاتمه توافقنامه 
چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ومعاونت تخصصی ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر باشد با اطلاع قبلی و موازین سازمان و براساس دستورالعملهای اجرایی سازمان اقدام خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک