زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و اطلاع از وضعیت انان در ابعاد مختلف و برنامهریزی صحیح جهت اصلاح وضعیت آنها در سلامت کل جامعه موثر خواهد بود.

سلامت زنان بر سلامت خانواده و جامعه تأثیر میگذارد و به پیشبرد اهداف رشد و توسعه کشور کمک میکند. تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف نشان میدهد که جامعه زنان به دلایل متعدد، بیش از مردان در معرض اختلالات روانی- اجتماعی قرار دارند. زنان بار مسئولیتهای مرتبط با نقشهای همسری، مادری و مراقبت از دیگران را بر عهده دارند و بخش عمده نیروی کسب و کار و درآمد در یک چهارم تا یک سوم خانوارها را تشکیل میدهند. مطالعات نشان میدهد که یکی از عوامل عمده و موثر بر سلامت روان زنان در تمامی مناطق دنیا، مسئله خشونت در خانوادهها میباشد که از رایجترین انواع آن، خشونت علیه زنان توسط همسر یا شریک زندگی است.
    هدف:
حمایت و توانمند سازی زنان و دخترانی است که مورد خشونت واقع گردیده اند و ارتقاء توانمندیهای آنان جهت مقابله با مسائل فردی و اجتماعی در شرایط بحرانی.
    مسئولیت:
    تأمین محل امن جهت زنان خشونت دیده و فرزندان آنها
    آموزش مهارتهای زندگی
    اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی در رابطه با خشونت علیه زنان، نشانه ها و راهکارها
    شناسایی سایر آسیبهای اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان و مداخله در جهت کنترل و یا رفع آنها
    انجام مداخلات تخصصی روانی و اجتماعی در اصلاح رفتار مرتکبین خشونت در راستای بازگشت زن خشونت دیده به محیط خانواده ایمن
    تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:
مدارک لازم برای دریافت خدمت: درخواست خدمت گیرنده، دستور قضایی در صورت پذیرش در بخش نگهداری شبانه روزی
تعداد مرتبه مراجعه حضوری: حسب نیاز، ضرورت و تمایل خدمت گیرنده
زمان دسترسی به خدمت: تمام ساعات شبانه روز در مراکز نگهدای خانه امن و ساعات اداری در مراکز روزانه
استعلام(فرآیندهای مشترک بین دستگاهی): نیاز به استعلام خاصی ندارد.
    هزینهها و پرداختها: ارائه خدمت به صورت رایگان میباشد.
    دوره عملکرد: این آموزش تا زمان مراجعه زنان خشونت دیده به مرکز در طی سال انجام میگیرد.
    خاتمه توافقنامه:  جهت انجام آموزش مذکور قرارداد با مرکز غیر دولتی منعقد گردیده که تا پایان سال اعتبار دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

دسترسی سریع به سامانه های الکترونیک